20-22 października 2017

W tych dniach w domu generalnym odbyła się sesja nt. “Liturgia święta źródłem bliskości z Bogiem”, którą prowadziła s. dr. hab. Adelajda Sielepin CHR, prof. UPJPII. W niedzielę rozpoczął się w Kościele Tydzień misyjny. Wydarzenie to zostało zaakcentowane modlitwą różańcową w intencji misji oraz okolicznościową dekoracją w kaplicy.


Misyjne korzenie Żywego Różańca odkrył na nowo ks. abp Fulton J. Sheen, dyrektor Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary w USA (1950-1966). Pragnął, aby każdy chrześcijanin modlił się w intencjach całego Kościoła, dlatego każdy dziesiątek różańca jest w innym kolorze i symbolizuje jeden z kontynentów.

 • Kolor zielony – nawiązuje do zieleni afrykańskich lasów tropikalnych oraz jest kolorem nadziei.
 • Kolor czerwony – podkreśla kolor skóry Indian, rdzennych mieszkańców Ameryki.
 • Kolor biały – oznacza kolor skóry Europejczyków.
 • Kolor niebieski – symbolizuje wody chrztu i wody Oceanu Spokojnego , na którym rozsiane są liczne wyspy. Możecie popatrzeć na mapę. Australia jest zewsząd otoczona wodami.
 • Kolor żółty – przypomina ludy Azji, najliczniejsze na świecie. Często też porównuje się ich skórę do koloru żółtego.

Misyjne rozważania różańcowe (tajemnice chwalebne)
(autorką tekstów jest s. Rita Gwóźdź)

Tajemnica I

 • Zmartwychwstanie Pana Jezusa – Modlitwa za Afrykę
 • Zmartwychwstały Chrystus daje człowiekowi nadzieję i radość życia. Misjonarz jako uczeń Zmartwychwstałego jest sługą życia duchowego i fizycznego. Dzięki wierze misjonarzy, poprzez ich troskę o najuboższych, opuszczonych, chorych i tych, którzy stracili nadzieję poznajemy potęgę Bożej miłości. Módlmy się za afrykańskich misjonarzy by we wszystkich trudnościach i przeciwnościach pokładali ufność w Chrystusie Zmartwychwstałym
 • Matko Boża, Królowo kontynentu afrykańskiego módl się za nami.

Tajemnica II

 • Wniebowstąpienie Pana Jezusa – Modlitwa za Amerykę
 • Jezus, wstępując do nieba, ukazuje nam jako cel naszej pielgrzymi prawdziwą drogę, drogę do Domu Ojca. Misjonarz także każdemu napotkanemu człowiekowi wskazuje tę najprostszą drogę. Módlmy się za misjonarzy obu Ameryk, aby swoim świadectwem Bożej radości potrafili wskazywać drogę wiary powierzonej sobie rzeszy, nie znającej jeszcze Chrystusa.
 • Królowo Ameryk, módl się za nami.

Tajemnica III

 • Zesłanie Ducha Świętego – Modlitwa za Europę
 • Apostołowie pełni obaw trwają na modlitwie w Wieczerniku. Zgodnie z obietnicą Chrystus zesłał Ducha Pocieszyciela, a Apostołowie wyszli z zamknięcia i ruszyli w świat, „by nauczać wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Módlmy się za misjonarzy krajów europejskich, przeżywających trudności w wierze, którzy potrzebują Ducha Pocieszyciela, aby zostali umocnieni i mogli służyć w prawdziwej radości.
 • Maryjo, Matko Pięknej Miłości, módl się za nami.

Tajemnica IV

 • Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – Modlitwa za Oceanię
 • Maryja z duszą i ciałem została wzięta do nieba, bo Chrystus pragnął pokazać nam Ją jako wzór do naśladowania. Jest to potwierdzenie świętości rodzicielskiego powołania, które jest także powołaniem misyjnym, bo przecież w rodzinie dokonuje się pierwsze głoszenie Dobrej Nowiny, pierwsza ewangelizacja człowieka. O Stella Maris, Światło każdego oceanu i Pani głębin prowadź misjonarzy rozesłanych po wyspach Oceanii, poprzez wszystkie ciemne i wzburzone wody, aby z radością głosili nadzieję wiary i osiągnęli przystań pokoju i światła przygotowaną przez Tego, który uciszył morze.
 • Maryjo, Gwiazdo mórz i oceanów, módl się za nami.

Tajemnica V

 • Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi – Modlitwa za Azję
 • Maryja gromadzi pod swoim berłem ludzi wszystkich kontynentów, niezależnie od ras, języków, narodowości. Ona była u początków Kościoła wraz z Apostołami, a teraz troszczy się o wszystkie dzieci rozproszone po świecie. Ona uświadamia nam, że wszyscy jesteśmy jedną rodziną. Módlmy się za misjonarzy kontynentu azjatyckiego, szczególnie naznaczonego prześladowaniem Kościoła i obfitującego w krew męczenników, aby wszystkie ludy Azji mogły poznać Jezusa Chrystusa i dzięki temu zakosztować radości i pełni życia w wierze. Matko Boża, Królowo męczenników, módl się za nami.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

(Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć)

Info

Oficjalna strona zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi.

Powołanie | Służba | Praca