Dopomóż mi do tego Panie, aby oczy moje były miłosierne,

Bym nie sądziła według pozorów lecz widziała w duszach tylko piękno.


Dopomóż mi do tego Panie, aby język mój był miłosierny,

Bym zawsze miała dla każdego słowa pociechy przebaczenia.


Pragnę się przemienić cała w Miłosierdzie Twoje Panie

Niech przez serce me i duszę płynie Twa miłość do wszystkich ludzi.

W dniach od 19 do 21 kwietnia 2013 w Domu Generalnym we Włocławku odbyło się kolejne spotkanie formacyjne dla dziewcząt. Temat spotkania brzmiał: "Zawierzyć Miłosierdziu". Spotkanie poprowadziła siostra Natalia, a pomagały jej s. Sylwia i s. Renata. Był to przede wszystkim czas spotkania z Miłosiernym Ojcem w Koronce do Miłosierdzia Bożego, medytacji oraz Eucharystii, którą sprawował ks. Paweł Szymański - proboszcz parafii NSJ we Włocławku.


Podczas tych dni zastanawiałyśmy się, co to znaczy być miłosiernym, co odkryję, gdy podejmę refleksję nad tajemnicą Bożego Miłosierdzia, czy nasza codzienność ma coś wspólnego z Miłosierdziem, którym jest przecież sam Bóg. Odkryłyśmy, że Pan w swoim niezgłębionym Miłosierdziu przychodzi nam zawsze z pomocą. W odkrywaniu i radowaniu się Bożą miłością pomogła nam piosenka Siewców Lednicy: "Miłość cię znajdzie".

Dziękujemy Siostrom za wspólnie spędzony czas, odkrywanie Miłosierdzia i modlitwę !!!

Joanna Słowińska

Info

Oficjalna strona zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi.

Powołanie | Służba | Praca