W sobotę 14 stycznia 2012 r. odbyło się kolejne spotkanie dla dziewcząt we Włocławku.


Temat kolejnego skupienia „ Błogosławieni ubodzy w duchu”, cieszył się dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział 18 dziewcząt. Dzień skupienia przygotowała s. Oliwia Solarek, a pomagały jej s. Paulina Bursiewicz, s. Renata Pawelec i aspirantka Monika.

Dziewczęta uczestniczące w spotkaniu doświadczyły, poprzez udział w dramie, jak łatwo człowiek o nieczystym sercu może „pobrudzić” serce i całe życie innego człowieka. Dziewczęta rozważały słowo Boże z Ewangelii św. Łukasza 6,6-11, potem dzieliły się słowem ze wszystkimi. Po obiedzie ks. Sebastian Osiński wygłosił konferencje na temat czystości serca i grzechu, spowiadał i odprawił Eucharystię. Na wieczorną Adorację uczestniczki skupienia ubrały się w białe koszulki, aby zaznaczyć czystość swego serca. Po adoracji był jeszcze pogodny wieczór wypełniony zabawą i grami.


Info

Oficjalna strona zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi.

Powołanie | Służba | Praca