RELACJA Z DNIA SKUPIENIA WE WŁOCŁAWKU

W jedności czyli communio

W dniach 14-16 grudnia w Domu Generalnym we Włocławku odbyło się skupienie dla dziewcząt, którego tematem była jedność. Łącząc się z Kościołem lokalnym w piątek wzięłyśmy udział w spotkaniu pod nazwą: "Wszyscy jesteśmy pasterzami" organizowanym w parafii św. Stanisława. Konferencję wygłosił ks. Zbyszek Gmurczyk, który swoją posługą towarzyszył nam również w sobotę. Uwieńczeniem spotkania była Eucharystia oraz Apel Jasnogórski.

Następny dzień (sobota) rozpoczęłyśmy w duchu Maryi - oddając Jej chwałę w modlitwie różańcowej. Podczas integracji stworzyliśmy wspaniały obraz wspólnoty, w którym każdy ma swoje wyjątkowe miejsce. Do południa ks. Zbyszek wygłosił nam konferencję nt. jedność w Piśmie Świętym. Szczególnie cenne myśli to:

  • Jedność docenia się dopiero, gdy się ją traci. Tęsknota może doprowadzić do powrotu do jedności.
  • Jedność domaga się ofiary.
  • To co posiadamy i zdobywamy często staje się wrogiem jedności.
  • Grzech rozbija jedność i jest zapowiedzią jej braku.

Dziewczęta uczyły się doświadczać pozytywów wspólnoty tworząc w grupach symbole jedności, które też prezentowały. Bardzo ważnym elementem umocnienia wiary był fragment z 1 Listu do Koryntian 12, 12n., do którego też odsyłam, gdyż w sposób bardzo obrazowy ukazuje nam znaczenie wszystkich członków wspólnoty.

Po obiedzie wysłuchałyśmy jeszcze jednej konferencji nt. jedności w Kościele, a po krótkiej przerwie uczestniczyłyśmy w Eucharystii - Uczcie Miłości.

Wiele radości sprawiły wspólne gry i zabawy, które uczyły nas jak radośnie bez komputera i TV można spędzać czas. Po utracie wielu sił i energii, posiliłyśmy się wspaniałą kolacją przygotowaną przez nasze siostry w kuchni. Dzięki niej miałyśmy siły na przeżywanie dalszej części wieczoru, na który składały się:

  • Adoracja Najświętszego Sakramentu - to moment, w którym zatrzymujemy się nad darem miłości Jezusa. Jest to również czas osobistego spotkania u stóp Mistrza, Pana i Przyjaciela.
  • Rozmównica - stała część spotkań we wspólnocie dziewcząt tym razem dotyczyła znaczenia wspólnoty w moim życiu. Razem dzieliłyśmy się doświadczeniem komunii i jedności, jakimi umacniamy się w Kościele lokalnym.
  • Wieczorne rozmowy.

Można śmiało powiedzieć, iż ciszę nocną zaczęłyśmy po wyznaczonym czasie, ale rano na Eucharystii przeżywanej we wspólnocie domowej sióstr byłyśmy wszystkie pełne sił, zasłuchane w słowa, które kierował do nas Pan. 

Bogu niech będą dzięki za ten bogaty w łaski czas.

s. Oliwia Solarek


ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

(Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć)

Oficjalna strona Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi

ul. Orla 9, 87-800 Włocławek

+48 542 313 228
orla@siostrywspolnejpracy.pl

Nr konta: 16 1240 3389 1111 0000 3010 0626 (Bank Pekao S. A. I Oddział we Włocławku)

Image