Relacja ze spotkania w Kaliszu - 21.04.2012

Dnia 21 kwietnia 2012 przy ul. Grodzkiej w Kaliszu odbyło się spotkanie formacyjne dla dziewcząt.

alt

Dla mnie osobiście spotkanie w domu sióstr jest spotkaniem, na które zaprasza mnie przez siostry sam Pan Jezus i chce do mnie mówić jak ojciec do dziecka, które bardzo kocha i się o nie troszczy. Tak właśnie odbieram każde spotkanie w tym domu. Siostra Małgorazta omówiła z nami jak ważne jest mieć na sobie całą "zbroję Bożą" (List do Efezjan), o której mówi św. Paweł. . Jak ważny jest każdy jej element, abyśmy byli zabezpieczeni przed atakami szatana. Ksiądz diakon Przemysław uśwaidomoł nam jak grzech, jak grzech, ktory zniewala człowieka nie pozwala wrócić do Boga, który jednak czeka na człowieka, bo kocha i zależy Mu na każdym dziecku, które błądzi, bo traktuje każdego człowieka jak najlepsz Ojciec, który tylko kocha i jest samą dobrocią. Ażeby człowiek się przkonał o tej wielkiej miłości Boga, dał nawet swojego Jedynego Syna, bo "Bó tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy miał życie wieczne"(J 3,16). Następnie była krótka adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i ciche zawierzenie się Jezusowi jako Jedynemu Panu naszemu i Jedynemu Zbawicielowi. Być w takiej chwili blisko Pana Jezusa i patzeć na Niego, czuć Jego obecność to przeżycie najcenniejsze. Wszystkich, którzy to czytają zapraszam na te spotkania. Dajcie szansę Panu jezusowi, a odbierzecie w nadmiarze Jego miłośc, łaskę i dobroć, którymi was obdarzy. Dedykuję Wam wszstkim jeszcze wiersz:

Zmartwychwstał Pan, grób pusty jest.

Radośc wypełnia serca, nie umrę już!

Bo życiem mym, ten co zwie się Zwycięzca.

Zwyciężył On, zwyciężę ja, bo obietnicę zostawił,

że jeśli Drogą będzie mi On

w tej wierze dojdę do Ojca.

Z pozdrowieniem
Ola

Oficjalna strona Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi

ul. Orla 9, 87-800 Włocławek

+48 542 313 228
orla@siostrywspolnejpracy.pl

Nr konta: 16 1240 3389 1111 0000 3010 0626 (Bank Pekao S. A. I Oddział we Włocławku)

Image