PPatronką Zgromadzenia jest Najświętsza Maryja Panna Niepokalana, wybrana przez Boga na Matkę Jezusa, obdarzona pełnią łaski. Jest dla nas wzorem, obroną i pomocą w drodze do świętości i ostatecznego wypełnienia się w Bogu. Jako wspólnota zakonna wzywamy orędownictwa Niepokalanej, jak czyniła to Matka Franciszka Rakowska, wierząc, że Bóg da nam wszystko przez Nią.

Maryja jest naszą Matką, dlatego zwracamy się do Niej słowami Ojca Założyciela: „O Maryjo, Matko moja ukochana, Ty mnie wspierać będziesz, by Chrystus ukształtował się w moim sercu”.


DDrugim patronem Zgromadzenia jest święty Józef, Opiekun i Żywiciel Syna Bożego, Oblubieniec Bogarodzicy Maryi. Dzięki pracy zawodowej przez Niego wykonywanej Jezus został nazwany „Synem cieśli” (Mt 13, 55). Nie tylko praca jednoczyła go z Jezusem, lecz przede wszystkim spełnianie misji otrzymanej od Boga.

Chcemy naśladować św. Józefa w wierze i zaufaniu, prostocie życia, uświęcaniu pracy dnia codziennego przez włączanie jej w zbawczy wymiar Chrystusowego odkupienia.

Info

Oficjalna strona zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi.

Powołanie | Służba | Praca