ŚP. SIOSTRA ANCILLA DOROZ (1938-2020)

30 kwietnia 2020

Siostra Ancilla – Wanda Doroz urodziła się 6 października 1938 r. w Zakrzowie w powiecie pińczowskim, z rodziców Stanisława i Bronisławy z domu Wolna. W dniu 8 października 1938 r. ochrzcił ją ks. Stanisław Gruszka w rodzinnej parafii pw. Zesłania Ducha Świętego i Matki Boskiej Bolesnej w Młodzawach Małych. Zmarła 27 kwietnia 2020 r. w szpitalu w Kaliszu, w 82. roku życia i 66. powołania zakonnego.

Wanda wychowywała się w rodzinie rolniczej. Mama osierociła ją, kiedy miała cztery lata. Ojciec ożenił się z Anną Mazurek i z tego małżeństwa przyszło na świat czworo dzieci (Franciszek, Danuta, Maria i Adam, z których dwoje pierwszych zmarło, mając kilka tygodni). W czasie II wojny światowej ojciec uratował się z transportu na Syberię.

Wanda uczęszczała do siedmioklasowej szkoły podstawowej w Pińczowie. Dnia 16 lipca 1947 r. przystąpiła do pierwszej Komunii świętej w Młodzawach. W domu rodzinnym czytano książki religijne. Rodzina uczestniczyła w nabożeństwach w oddalonym o 5 km kościele parafialnym, w maju śpiewano litanię i pieśni przy figurze Matki Bożej. Wanda poznała Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi dzięki cioci – s. Eugenii Wolnej. W 1974 r. do naszego Zgromadzenia wstąpiła także jej siostra cioteczna Barbara Gil – s. Weronika.

W dniu 21 kwietnia 1954 r. Wanda została przyjęta do Zgromadzenia przez ówczesną wikarię s. Czesławę Krasińską. W postulacie, 6 czerwca 1954 r. otrzymała sakrament bierzmowania z rąk ks. bp. Franciszka Korszyńskiego. Za patronkę wybrała św. Teresę. Nowicjat rozpoczęła 16 lipca 1954 r. pod kierunkiem s. mistrzyni Leonii Łaguny. Pierwsze śluby złożyła 16 lipca 1955 r., a wieczystą profesję  2 lipca 1960 r. Złoty jubileusz profesji zakonnej świętowała we Włocławku w licznym gronie współsióstr 16 lipca 2005 r.

Po ślubach została skierowana do domu generalnego do Włocławka, ul. Orla 9. Tu rozpoczęła naukę rzemiosła dziewiarskiego i 14 czerwca 1956 r. złożyła państwowy egzamin czeladniczy. W trykotarni w latach 1955-1964 współpracowała m.in. z s. Rytą Kołaczek, s. Salezją Bujakowską, s. Ignacją Chęcińską. Na placówce w Inowłodzu w latach 1964-1973 robiła swetry, które zszywała p. Maria Mizerska. Prace dziewiarskie wykonywała również w Michelinie przy ul. Kościelnej w latach 1973-1977. Do 1976 r. była przełożoną tamtejszej wspólnoty. Przy szyciu pomagała jej s. Kasjana Stańczyk.  W dniu 25 września 1981 r. s. Ancilla otrzymała dyplom mistrza w swoim zawodzie.

W latach 1977-1980 powróciła na Orlą i podjęła obowiązek zakrystianki w kościele farnym pw. św. Jana we Włocławku. Następnie została skierowana do domu zakonnego w Kaliszu przy ul. Grodzkiej: pracowała w kościele garnizonowym w latach 1980-1986. Równocześnie kształciła się w liceum dla pracujących, gdzie 6 czerwca 1984 roku uzyskała świadectwo dojrzałości. Od września 1984 r. podjęła katechizację: początkowo w salkach parafii Miłosierdzia Bożego w Kaliszu (do 1986 r.), następnie w Gdańsku w parafii pw. św. Kazimierza na Zaspie (1986-1990). Siostra Ancilla była tutaj przełożoną młodej wspólnoty przy ul. Pilotów 1. W latach 1990-1992 uczyła w Szkole Podstawowej nr 92 na Zaspie. Ukończyła trzyletnie Studium Katechetyczne organizowane przez Kurię Diecezjalną we Włocławku (zaświadczenie z 31.08.1991). W roku szkolnym 1992-1993 uczyła religii w szkołach podstawowych nr 14 i 58 w Gdańsku-Siedlcach. Mieszkała wówczas we wspólnocie przy ul. Kościelnej 3, na terenie parafii pw. św. Franciszka z Asyżu. Przez kolejne dwa lata katechizowała w szkole w Lubrańcu (1993-1995). Następnie została skierowana do Kalisza, ul. Asnyka 40, gdzie w latach 1995-2005 pracowała w kancelarii parafii pw. Opatrzności Bożej. W roku 1996 zamieszkała we wspólnocie przy ul. Grodzkiej 9. Jako złota jubilatka powróciła do posługi zakrystianki w kościele garnizonowym (2005-2009).

Po latach aktywnej pracy w Zgromadzeniu, będąc na emeryturze, s. Ancilla nadal pomagała wspólnocie domowej. Potrafiła dzielić się dobrem nawet za cenę własnego zdrowia. Kochała Zgromadzenie i otaczała je modlitwą. Z uwagą i zaciekawieniem interesowała się zmianami i wydarzeniami w Ojczyźnie. Gorliwie modliła się za rządzących i posłów, zwłaszcza lokalnych. Miała już więcej czasu na adorację Najświętszego Sakramentu i lekturę, która zbliżała ją do Boga. Ostatnio czytała m.in. „Dzienniczek” św. s. Faustyny i pisma Alicji Lenczewskiej, Zeszyty Formacji Duchowej. Bliscy jej byli również święci: Jan Paweł II, s. Faustyna, o. Pio. Miała nabożeństwo do Ducha Świętego, Krwi Chrystusa, modliła się do Matki Bożej i za dusze czyśćcowe. Podejmowała także Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Praktykowała godzinę wynagrodzenia przy Sercu Jezusowym. Dzieliła się, że każdy dzień jest dla niej wyrazem miłości i dobroci Boga. Dziękowała za cierpienie i łączyła je ze zbawczą męką Chrystusa.

Cierpieniem naznaczone były nie tylko ostatnie lata s. Ancilli. Następujące po sobie co roku operacje odbierały jej sprawność i kondycję, ale nie zdołały pozbawić jej pogody ducha, radości i chęci życia. Pomimo utrudnień w poruszaniu się służyła pomocą, cieszyła się z przebywania we wspólnocie na modlitwie i przy stole.

Jeszcze 28 marca 2020 r. s. Ancilla okazywała radość, widząc pracę sióstr przy wiosennych porządkach w ogrodzie. Kolejny upadek 20 kwietnia 2020 r. oraz operacja, choć udana, pożegnały ją z tym światem. Dzień przed udaniem się do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny na oddział ortopedii przyjęła Komunię św. W czasie kwarantanny podczas Oktawy Zmartwychwstania codziennie uczestniczyła we Mszy św. sprawowanej w domowej kaplicy. Przyjęła również sakrament namaszczenia chorych (11 lutego br.) oraz sakrament pokuty (15 kwietnia 2020 r.). W szpitalu była tylko 5 dni. Z powodu ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa, nie udzielano tam żadnej posługi sakramentalnej. Stan zdrowia po operacji dokonanej w piątek 24 kwietnia 2020 r. określany był przez lekarza jako dobry. Nic nie wskazywało, że nocą z 26 na 27 kwietnia 2020 r. s. Ancilla odejdzie do wieczności.

Uroczystości żałobne rozpoczęły się w czwartek 30 kwietnia 2020 r. o godz. 1100 w katedrze kaliskiej pw. św. Mikołaja. Ciało s. Ancilli spoczęło w kwaterze sióstr na cmentarzu tynieckim w Kaliszu. Z wiarą w obcowanie świętych, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne, powierzamy miłosierdziu Bożemu naszą zmarłą s. Ancillę Doroz.


ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

(Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć)

Oficjalna strona Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi

ul. Orla 9, 87-800 Włocławek

+48 542 313 228
orla@siostrywspolnejpracy.pl

Nr konta: 16 1240 3389 1111 0000 3010 0626 (Bank Pekao S. A. I Oddział we Włocławku)

Image