29 grudnia 2017

Siostra Jadwiga Wicha urodziła się 4 września 1946 r. we Włocławku, z rodziców Władysława i Antoniny z domu Kwiatkowska. Sakrament chrztu przyjęła 6 października 1946 r. w kościele parafialnym pw. św. Jana we Włocławku, sakrament bierzmowania – 13 listopada 1957 r. z rąk ks. bp. Antoniego Pawłowskiego we włocławskiej katedrze pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (przyjęła imię Teresa). Zmarła 24 grudnia 2017 r. w domu zakonnym w Gdańsku Zaspie przy Alei Jana Pawła II 48, w 71. roku życia i 52. powołania zakonnego.

Ojciec Jadwigi pracował w sklepie z artykułami przemysłowymi we Włocławku, mama z powodu choroby nie pracowała zarobkowo, zajmowała się wychowaniem dzieci. Jadwiga miała troje rodzeństwa: braci Kazimierza i Mariana oraz siostrę Stanisławę. W czerwcu 1965 r. ukończyła Liceum Pedagogiczne, uzyskując uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela.

Wkrótce potem, 3 lipca 1965 r., wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi. W życiorysie napisała: „Już od najmłodszych lat pragnęłam oddać się całkowicie Matce Bożej. Ponieważ bardzo kocham Niepokalaną, Jej łaskami słynący medalik i do Niej mam szczególne nabożeństwo, zdecydowałam, aby Ona była moją Matką i Opiekunką”. W postulacie w domu generalnym, pomagała w refektarzu i uczyła się pisać na maszynie.

Nowicjat rozpoczęła 13 maja 1966 r. we Włocławku przy ul. Leśnej 2. Podczas obłóczyn otrzymała imię zakonne: Benwenuta. Mistrzynią była najpierw s. Emilia Łyszczak, potem s. Teofana Lange. W drugim roku nowicjatu zaczęła już katechizować dzieci przedszkolne w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa i w katedrze pod kierunkiem s. Amaty Wojdyło.

Pierwszą profesję zakonną s. Jadwiga złożyła 25 maja 1968 r., między innymi z s. Konstantyną Szewczyk, s. Witoldą Tomczyk, s. Albaną Falkowską, s. Gwidoną Goliń, s. Zbigniewą Mierzwińską i s. Teresą Kacprzak. Wieczystą profesję złożyła 1 maja 1973 r. na ręce m. Teofany Lange w obecności ks. bpa Jana Zaręby. W 1993 r. siostry świętowały 25-lecie ślubów zakonnych. W roku 2018 r. Siostra Jadwiga obchodziłaby złoty jubileusz profesji zakonnej.

W Zgromadzeniu s. Jadwiga przez pół wieku posługiwała jako katechetka. Po złożeniu pierwszych ślubów rozpoczęła pracę z dziećmi w Zduńskiej Woli (1968-1974), następnie w Zgierzu (1974-1980), w Kaliszu przy ul. Grodzkiej (1980-1981), wróciła do Zduńskiej Woli w latach 1981-1989 i do Kalisza na Grodzką (1989-1992). W Pabianicach (1992-1995) pełniła także funkcję przełożonej domu zakonnego. Tutaj też powróciła do imienia chrzcielnego Jadwiga.

W 1995 r. została skierowana do domu zakonnego w Gdańsku przy Alei Jana Pawła II. Przez 22 lata pracowała w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Parafii Opatrzności Bożej. Od kilku lat dodatkowo w każdą niedzielę przygotowywała do Pierwszej Komunii świętej grupę kilkudziesięciu dzieci z Parafii św. Andrzeja Boboli w Sopocie. Uczestniczyła razem z nimi i ich rodzicami we Mszy świętej. Modliła się za swoich uczniów. Była opiekunem stażu kleryków i nauczycieli przygotowujących się do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego. Wielokrotnie otrzymywała też misję nauczyciela wspomagającego wychowawców klasowych. Należała do komisji wielu edycji konkursów biblijnych i związanych ze św. Janem Pawłem II.

Siostra Jadwiga miała ogromne zamiłowanie do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz odpowiednie ku temu przygotowanie i predyspozycje. W latach 1980-1986 odbyła w trybie zaocznym studia w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, uzyskując tytuł mgr teologii. Była katechetką stale poszerzającą wiedzę i rozwijającą umiejętności, by lepiej nimi służyć. W tym celu uczestniczyła w kursach pedagogicznych i katechetycznych, m. in. w cyklicznych warsztatach zorganizowanych przez Centrum Edukacji Nauczycieli i Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Gdańskiej w ramach „Forum Katechetycznego”. Ukończyła program zajęć warsztatowych pod nazwą „Bezpieczna szkoła. Społeczność szkolna przeciw przemocy i wykluczeniu”. Brała udział w spotkaniach „Akademii Biblijnej”. W uznaniu szczególnych zasług dla oświaty i wychowania 27 maja 2008 r. została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Siostra Jadwiga aktywnie uczestniczyła w życiu wspólnoty, wczuwała się w potrzeby domu, włączała się w dyżury, sama podejmowała rożne wyzwania, np. w czasie świąt, imienin sióstr czy innych uroczystości domowych i parafialnych. Z kulturą i radością przyjmowała gości, szczególnie w okresie wakacyjnym. Była wzorem dla innych. Swą pomoc okazywała chętnie i bez rozgłosu. Kiedy coś obiecała, starała się być wierna danemu słowu. Była zaparta i mężna, co przejawiało się także w chorobie. Swą miłość i zaufanie do Matki Bożej okazywała przez codzienną modlitwę różańcową, w której przedstawiała Bogu wiele intencji, m.in. sprawy naszej Ojczyzny i Zgromadzenia. Modliła się o dobrą śmierć. Praktykowała nabożeństwo do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły i Duchową Adopcję Dziecka Poczętego.

We wrześniu s. Jadwiga rozpoczęła nowy rok katechetyczny. Niespodziewanie stan jej zdrowia się pogorszył. Przeprowadzone badania ujawniły chorobę nowotworową. Wkrótce w Akademii Medycznej w Gdańsku przebyła dwie poważne operacje głowy. Choroba szybko się rozwijała. Siostra doświadczała troskliwej opieki s. Barbary Pawlak, s. Elżbiety Sominki, s. Marii Mrozek oraz sióstr ze wspólnoty. Na początku trudno jej było pogodzić się z niedomaganiem i własną bezradnością. Ufała, że choroba na tyle minie, że będzie mogła jeszcze służyć wspólnocie i wrócić do pracy. Zgadzała się z wolą Bożą, mówiąc: „Pan ma względem mnie swoje plany”.

W chorobie przyjmowała Komunię św. W czasie ostatniego pobytu w szpitalu Sakramentu Chorych udzielił Jej ks. prałat Kazimierz Wojciechowski. Cieszyła się z obecności, modlitwy i pomocy sióstr, koleżanek ze szkoły oraz z odwiedzin rodzonej siostry Stanisławy.

W sobotę 23 grudnia 2017 r. stan s. Jadwigi znacznie się zmienił. Przy chorej czuwały siostry, towarzysząc w modlitwie różańcowej, koronce do Bożego Miłosierdzia, Liturgii Godzin, Te Deum… W agonii Siostra włączała się chwilami w modlitwę, powtarzając: „błogosławionaś Ty między niewiastami…”, „Święta Maryjo”… W wigilię Bożego Narodzenia 24 grudnia 2017 r. rano przyjęła Ciało Chrystusa. Około godz. 9.00. w obecności sióstr odeszła do wieczności.

W piątek 29 grudnia 2017 r. pożegnaliśmy naszą zmarłą Siostrę: o godz. 11.00 w kościele Opatrzności Bożej w Gdańsku była sprawowana Msza święta pogrzebowa pod przewodnictwem ks. bp. Zbigniewa Zielińskiego, po czym ciało Zmarłej zostało złożone w kwaterze sióstr na cmentarzu łostowickim.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj jej wieczne spoczywanie.

m. Jolanta Gołębiowska
przełożona generalna


ZOBACZ ZDJĘCIA Z POGRZEBU

(Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć)

Info

Oficjalna strona zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi.

Powołanie | Służba | Praca