13 listopada 2013

Siostra Amelia - Anna Taranek urodziła się 7 marca 1917 r. w Dworszowicach Kościelnych, k. Radomska, z rodziców Kacpra i Franciszki z domu Rodek. Zmarła w domu nowicjackim we Włocławku przy ul. Parkowej w piątek 8 listopada 2013 r., w 96. roku życia i 77. powołania zakonnego.

W kościele parafialnym pw. św. Michała Archanioła w Dworszowicach przyjęła chrzest święty 10 marca 1917 r. oraz bierzmowanie w 1930 roku. Wychowała się w wielodzietnej rodzinie rolniczej. Miała cztery siostry: Katarzynę, Antoninę, Józefę, Marię i dwóch braci: Stanisława i Feliksa, który w 1931 r. wstąpił do Zgromadzenia Braci Szkolnych, gdzie zmarł w opinii świętości w 1982 r. Cała rodzina uczest-niczyła w niedzielnych i świątecznych nieszporach w miejscowym kościele. Ojciec nawet podczas wytężonych prac polowych nie rozstawał się z różań-cem. Przed wojną Anna ukończyła szkołę powszechną. W kolejnym pokoleniu w rodzinie pojawiały się następne powołania do służby Bożej: s. Brunona Taranek, która wstąpiła do naszego Zgromadzenia, i ks. Bogdan Żurek - kapłan diecezji częstochowskiej.

Na drodze powołania duchowo wspierał siostrę Amelię jej rodzony brat Feliks (w zakonie Franciszek Marian). Do Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi wstąpiła 23 lipca 1936 r. W święto Narodzenia NMP - 8 września 1937 r. rozpoczęła nowicjat we Włocławku przy ul. Leśnej 2 pod kierunkiem mistrzyni - s. Marii Zielińskiej. Po roku złożyła pierwsze śluby (8 września 1938 r.), a wieczystą profesję - 2 sierpnia 1945 r.

W czasie wojny s. Amelia przebywała w założonym w 1939 r. na terenie Generalnego Gubernatorstwa domu w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej, pracując w kuchni (1939-1942), a następnie na placówce w Sobocie koło Łowicza wykonywała prace trykotarskie (1942-1945). W 1951 r. ukończyła kursy zawodowe w zakresie dziewiarstwa i uzyskała tytuł mistrza.

Jej pobyt na kolejnych placówkach wiązał się z prowadzeniem trykotarni, które przede wszystkim były polem jej działalności. Z usług dziewiarskich korzystały zarówno siostry, kapłani, jak i okoliczna ludność. Siostra Amelia posługiwała w Przedczu (1945-1950), w Łowiczu (1950-1954, 1959-1975), we Włocławku przy ul. Leśnej (1954-1955), w Dmosinie (1955-1959), gdzie była przełożoną wspólnoty. Najdłużej jednak przebywała we Włocławku-Michelinie - od 1975 roku, gdzie nadal zajmowała się trykotarstwem (do ok. 1987 r.)

W sierpniu 1982 r., gdy w Michelinie przy ul. Parkowej został erygowany dom nowicjacki, siostra Amelia w gronie profesek wspierała kolejne pokolenia młodych sióstr modlitwą i przykładem umiłowania Zgromadzenia. Była zatroskana o zbawienie własnej duszy. Miała ogromny szacunek dla kapłanów. Była bardzo towarzyska, cechowało ją duże poczucie humoru. Troszczyła się o powołania i rozwój Zgromadzenia, ubolewała nad brakiem postulantek. Razem z siostrami seniorkami w domu nowicjackim modliła się na różańcu. Bardzo często czytała Pismo Święte i prasę katolicką. Cieszyła się dobrą pamięcią nawet w starszym wieku. Uczestniczyła we wspólnych ćwiczeniach zakonnych w kaplicy i spotkaniach przy stole, korzystała z pomocy i troskliwej opieki sióstr. Od dwóch lat, gdy nasiliły się kłopoty zdrowotne, codziennie przyjmowała Komunię św., którą przynosił Siostrze ks. kapelan Marian Włosiński. Była zainteresowana życiem Zgromadzenia, radowały ją wizyty współsióstr.

W maju 2013 r. siostra Amelia razem z s. Zdzisławą Zacharą obchodziły jubileusz 75-lecia ślubów zakonnych. Uroczystości odbyły się w domu generalnym we Włocławku - 3 maja - z udziałem ks. bp. Wiesława Meringa. W intencji Jubilatki w domu nowicjackim została odprawiona Msza św., Siostra dziękowała Bogu za przeżyte lata i cieszyła się z odwiedzin gości.

W pierwszych dniach października 2013 r. znacznie pogorszył się stan zdrowia Siostry i 3 tego miesiąca przyjęła sakrament namaszczenia chorych. W ostatnim tygodniu października siostra Amelia przebywała w szpitalu. W oktawie Wszystkich Świętych coraz bardziej słabła i powoli odchodziła. Siostra Amelia Taranek zmarła w piątek 8 listopada 2013 r. o godz. 18.10, otoczona modlitwą różańcową czuwających przy niej współsióstr.

W środę 13 listopada 2013 r. pożegnaliśmy naszą siostrą Amelię: o godz. 11.00 w kościele parafialnym pw. Ducha Świętego we Włocławku-Michelinie była sprawowana Msza święta pogrzebowa, następnie odprowadziliśmy ciało zmarłej Siostry na cmentarz parafialny.

Prośmy o łaskę przebywania ze świętymi w Niebie dla s. Amelii Taranek. Niech Dobry Bóg wynagrodzi jej wszelkie dobro uczynione bliźnim i przyjmie każdą modlitwę i cierpienie.

m. Jolanta Gołębiowska
przełożona generalna

Info

Oficjalna strona zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi.

Powołanie | Służba | Praca