16 maja 2019

Siostra Albana – Janina Jolanta Falkowska urodziła się 8 lutego 1949 r. w Sierpcu, z rodziców Stanisława i Heleny z domu Falkowskiej (!). Sakrament chrztu przyjęła 18 kwietnia 1949 r. w kościele farnym pw. św. Męczenników Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu. W dniu 9 czerwca 1962 r. otrzymała sakrament bierzmowania z rąk ks. bp. Piotra Dudźca. Zmarła 11 maja 2019 r. we Włocławku, w 70. roku życia i 54. powołania zakonnego.

Janina miała starsze rodzeństwo: Michała i Danutę (zmarli w dzieciństwie), Jadwigę, Zygmunta, Krystynę i Andrzeja. Rodzice dali im wzór życia opartego na wierze i służbie innym. Mama była zaangażowana w parafii, w kółku różańcowym, haftowała bieliznę kościelną i szaty liturgiczne, pomagała w remoncie kościoła sióstr benedyktynek, śpiewała w domu pieśni patriotyczne i religijne oraz zajmowała się wychowaniem dzieci. Ojciec pracował jako stolarz, z powodu choroby pobierał rentę (zmarł jesienią 1965 r.) Rodzina brała udział w niedzielnej Eucharystii, nieszporach, nabożeństwach. Dwie krewne ze strony ojca były w zgromadzeniu sióstr pasjonistek (s. Borgia i s. Genowefa Gołębiewskie). Z dalszej rodziny pochodził też kapłan: ks. Czesław Rutkowski.

Janina ukończyła Szkołę Podstawową nr 3 w Sierpcu w 1963 r. Uczestniczyła w katechizacji. Wielki wpływ na jej dalsze życiowe decyzje wywarła katecheza o powołaniu kapłańskim i zakonnym. Usłyszała, że Bóg sam wybiera ludzi, którzy są przedłużeniem Jego rąk. Przez nich i dziś Jezus naucza, uzdrawia, przebacza i wskrzesza umarłych. Janina nabrała przekonania, że Bóg chce, by Jemu się całkowicie poświęciła. Katecheta, z którym rozmawiała, najpierw zlekceważył jej pragnienie, a gdy nie ustępowała, dał adres do sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi we Włocławku. Okazało się, że spełniła ukryte marzenia swojej mamy, która chciała, by choć jedno z jej dzieci służyło Bogu.

Do postulatu Zgromadzenia, pod opiekę s. Anny Mielcarek, wstąpiła 2 sierpnia 1965 r. Nowicjat rozpoczęła 13 maja 1966 r., przyjmując imię Albana. Mistrzynią jej była początkowo s. Emilia Łyszczak, a następnie s. Teofana Lange. Pierwszą profesję złożyła 25 maja 1968 r., wieczystą – 1 maja 1973 r. razem z: s. Konstantyną Szewczyk, s. Witoldą Tomczyk, s. Zbigniewą Mierzwińską, s. Gwidoną Goliń oraz s. Jadwigą Wichą i s. Teresą Kacprzak. Przez wieczystą profesję rad ewangelicznych chciała ściślej zjednoczyć się z Chrystusem i wypełnić wolę Bożą. Razem ze współsiostrami 2 maja 2018 r. s. Albana świętowała w domu generalnym we Włocławku złoty jubileusz ślubów zakonnych.

Po odbyciu nowicjatu została skierowana do domu generalnego we Włocławku, gdzie przebywała w latach 1968-1971, pracując w hafciarni i posługując stołującym się kapłanom. Korzystała z lekcji gry na pianinie i fisharmonii, których udzielała s. Renata Filipiak. Ukończyła kurs katechetyczny. Jako katechetka i organistka pracowała na wielu placówkach Zgromadzenia: w Burzeninie (1971-1972) prowadziła chór parafialny, następnie we Włocławku przy ul. Leśnej (1973-1979) katechizowała w par. Najświętszego Serca Jezusowego, indywidulanie przygotowywała do sakramentów świętych dzieci milicjantów (pierwszą Komunię świętą przyjmowały w zakonnej kaplicy). Od 1974 r. kontynuowała naukę w wieczorowym Liceum Ogólnokształcącym im. Ziemi Kujawskiej. Następnie uczyła religii w Gdańsku przy ul. Kościelnej (1979-1980), w Zgierzu (1980-1985), w Łowiczu (1985-1987). W Londynie przy Polskiej Misji Katolickiej uczyła w szkole sobotniej i grała podczas Mszy świętych i nabożeństw (1987-1993). W latach 1993-2002 ofiarnie służyła jako opiekunka starszym i chorym Polakom w Domu Spokojnej Starości w Laxton Hall w Anglii. Z tego okresu pochodzi obszerna korespondencja s. Albany do przełożonych generalnych, przedstawiająca pracę sióstr na obczyźnie. Wyrażała w niej pragnienie, by przynieść chwałę Bogu i pożytek Zgromadzeniu. „Praca to nasz charyzmat – nie wstydzimy się jej, ale staramy się wykonywać ją rzetelnie, by choć trochę być podobnymi do Ojca Założyciela” – pisała.

Po powrocie do kraju podjęła pracę zakrystianki w Kaliszu w parafii pw. Miłosierdzia Bożego (2002-2004), a następnie powróciła do posługi chorym, tym razem do opieki nad siostrami we Włocławku przy ul. Parkowej, którą sprawowała do 2017 r.

Siostra Albana była uzdolniona plastyczne i muzyczne. Na początku lat 70-tych ukończyła w Krakowie razem z s. Jolantą Zdrojewską kurs plastyczny. Malowała karty i listowniki z szablonu, wykonywała gazetki, dekoracje, m.in: żłóbki na Boże Narodzenie, ciemnicę i grób Pański oraz ołtarze na Boże Ciało. Prowadziła chórki dziecięce, opiekowała się bielankami i dziewczynkami sypiącymi kwiatki. Była zatroskana o wychowanie religijne dzieci i młodzieży, o rodziny. W Laxton Hall organizowała wieczorki taneczne z rezydentami, towarzyszyła im podczas wyjazdów na pikniki. Miała poczucie humoru, radość i pozytywne nastawienie do drugiego człowieka, ciekawie opowiadała. Była wrażliwa, starała się sprawiać siostrom przyjemność przez drobne gesty. Kochała Wspólnotę i ceniła powołanie do życia konsekrowanego. W latach 80-tych pomagała w rekolekcjach powołaniowych, dziewczętom ukazywała piękno i wartość życia zakonnego. Miała żywą, oblubieńczą relację z Jezusem. Kochała Matkę Bożą i czciła św. Józefa.

Utrata wzroku i inne schorzenia wyłączały s. Albanę z czynnej posługi chorym, sama bowiem potrzebowała pomocy i opieki. Przyjmowała modlitwę o uzdrowienie, stopniowo godziła się z cierpieniem, uznając w nim wolę Bożą. Gorliwie uczestniczyła w Eucharystii i ćwiczeniach zakonnych w domowej kaplicy. Od kilku tygodni, gdy stan chorobowy się pogłębiał, przyjmowała Komunię św. z rąk ks. kapelana Antoniego Ponińskiego w swoim pokoju. Siostry ze wspólnoty, szczególnie s. przeł. Helena Jurek, s. Bertilla Dąbrowska, s. Gwidona Goliń i s. Belarmina Bandyszewska otaczały ją troskliwą opieką i czuwały w ciągu dnia i w nocy. W ostatnim czasie pomagały również: p. doktor Katarzyna Bett i pielęgniarka p. Barbara Sieczko.

Siostra Albana Falkowska wyrażała wielkie pragnienie, by spotkać się z Bogiem, tęskniła za Nim. Zmarła w domu zakonnym przy ul. Parkowej 46 we Włocławku w sobotę 11 maja 2019 r. o godzinie 400 w obecności s. Przełożonej i s. Gwidony.

Uroczystości żałobne rozpoczęły się w czwartek 16 maja 2019 r. o godz. 1100 w kościele parafialnym pw. Ducha Świętego we Włocławku. Ciało s. Albany spoczęło w kwaterze sióstr na cmentarzu w Michelinie.

Powierzajmy dobroci i miłosierdziu Bożemu zmarłą naszą Siostrę Albanę Falkowską w swoich modlitwach: „Wysławiam Chrystusa, żarliwym sercem Jego oczekuję, przez całą wieczność będę z Nim przebywać.” (antyfona z Jutrzni o dziewicach)

m. Jolanta Gołębiowska
przełożona generalna


ZOBACZ ZDJĘCIA Z POGRZEBU

(Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć)

Info

Oficjalna strona zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi.

Powołanie | Służba | Praca