• ul. Tuwima 17
    Zakopane 34-500
  • tel. 182 014 259W 1956 r. Zgromadzenie zakupiło od Janusza Maissnera nieruchomość z willą, zwaną „Teras”, przy ul. Wschodniej (dziś Tuwima 17), który został erygowany w styczniu 1957 r. Do czasu wyprowadzenia się właściciela, pierwsze siostry zamieszkały w Ratułowie. Podjęły się opieki nad dziećmi krakowskiej inteligencji oraz szyciem dla osób świeckich.

Po opuszczeniu domu przez lokatorów: Irenę i Romana Brandsteatterów, w porozumieniu z miejscowym proboszczem ks. Władysławem Curzydło otwarto tutaj kaplicę dla wiernych jako filię parafii ś więtej Rodziny. Siostry zaangażowały się w pomoc chorym i samotnym pracując w opiece społecznej, zajęły się dziewiarstwem zrzeszone w spółdzielniach, opiekowały się dziećmi matek pracujących.

Z biegiem czasu siostry również objęły pracę w zakrystii i katechezę przy kościele księży salwatorianów. Od 1984 r. katechizowały dzieci przedszkolne w parafii pw. Świętego Krzyża i podjęły posługę w zakrystii. W latach 1964-1972 siostry prowadziły także dom bpa Kazimierza Majdańskiego na Pardałówce, afiliowany do placówki przy ul. Tuwima.


Dom zakopiański stał się również miejscem wypoczynkowym dla sióstr, kapłanów, przyjaciół i znajomych Zgromadzenia z Polski i zagranicy. Siostry gościły również grupy oazowe, np. z Łowicza. W latach 2002-2007 ze względu na pogarszające się warunki techniczne, dom rozbudowywano. Nową kaplicę 24 maja 2007 r. poświęcił ks. bp Albin Małysiak. Obecnie siostry pracują w zakrystii parafii tatrzańskiej św. Krzyża i przyjmują siostry przybywające na odpoczynek do Zakopanego.

alt

Info

Oficjalna strona zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi.

Powołanie | Służba | Praca