• ul. Leśna 2
    Włocławek 87-800
  • tel. 542 332 447
  • tel. 542 330 060 (Dom Dziecka)
  • www: http://boze-dzieci.pl (Dom Dziecka) W 1916 roku ks. prałat Wojciech Owczarek z myślą o siostrach nabył poza miastem, przy lesie działkę ziemi zwaną „Syberią”. Zagospodarowanie gruntu przebiegało w kilku etapach. Pobudowano dwa domy mieszkalne i budynki gospodarcze oraz prowadzono ogród owocowo-warzywny. Podjęto próbę zorganizowania szkoły gospodarczej dla dziewcząt (1921-1922).

W latach 1928-1930 powstał trzypiętrowy dom letniskowy przeznaczony dla pracującej inteligencji. Erekcji kanonicznej placówki dokonano dopiero w 1930 r. Przy wsparciu pań ziemianek siostry otworzyły ochronkę dla najbiedniejszych (ok. 100) dzieci z Grzywna. W 1937 r. siostry zajęły się także młodzieżą żeńską z parafii, zrzeszając ją w oddział KSM, któremu patronowała królowa Jadwiga. W okresie adwentu i wielkiego postu odbywały się w domu letniskowym rekolekcje dla młodzieży. Ze względu na oddalenie od miasta i bliskość lasu, w 1935 r. przeniesiono tutaj nowicjat i utworzono szkołę dla sióstr w zakresie sześciu klas gimnazjum. Po wybuchu wojny w 1939 r. nowicjat został rozwiązany, w domu pozostało kilka sióstr. W styczniu 1941 r. Niemcy przesiedlili tutaj 17 rezydentek z domu przy ul. Orlej 9, a następnie wywieźli je wraz z s. Stanisławą Dziobak do obozu zagłady w Chełmnie. Kilka sióstr przydzielono do pracy w przytułku przy ul. Królewieckiej, pozostałe wywieziono do obozu pracy w Bojanowie (powróciły 2 II 1945). W domu okupanci założyli własną szkołę ogrodniczą.

Po wojnie siostry prowadziły kurs kroju i szycia dla dziewcząt, otworzyły dom dziecka dla sierot wojennych – polskich i niemieckich (30 dzieci) i jednocześnie przedszkole (ok. 90 dzieci). W marcu 1952 r. władze państwowe, współdziałając z milicją, przejęły dom dziecka i przedszkole. Wówczas praca sióstr zacieśniła się do prowadzenia gospodarstwa jako głównego źródła utrzymania nowicjatu oraz trykotarni i pracowni krawieckiej.

W kilka lat później siostry podjęły prace biurowe w Kurii Biskupiej, m.in. s. Serafia Bojakowska – odznaczona papieskim orderem „Pro Ecclesia et Pontifice”, a także przy parafii: w zakrystii, w katechizacji i jako siostry odwiedzające chorych. W miarę rozbudowy osiedla, zmniejszono powierzchnię uprawną, nowicjat przeniesiono do Michelina (1982). Gdy przedszkole państwowe zakończyło działalność w naszym domu (1980 r.), pomieszczenia zostały udostępnione dla katechezy parafialnej. W latach 1992-2001 przeprowadzono kapitalny remont dwóch budynków mieszkalnych. Mniejszy służył jako dom rekolekcyjny dla sióstr i dla dziewcząt (1995-2001 ) oraz internat dla uczennic z Gimnazjum im. Długosza (2002-2003).

Od kwietnia 2007 r. funkcjonuje jako Dom Dziecka im. bpa Wojciecha Owczarka, przy współpracy z Caritas Diecezji Włocławskiej. Obecnie ze względu na starsze siostry w kaplicy zakonnej codziennie jest sprawowana Eucharystia. Domowi patronuje św. Józef. Siostry kontynuują prace w parafii: w zakrystii, jako katechetki w Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum im. ks. Jerzego Popiełuszki, a także w bibliotece seminaryjnej.


  • galeria zdjęć:

(kliknij na zdjęcie aby powiększyć)

Info

Oficjalna strona zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi.

Powołanie | Służba | Praca