• ul. Prymasa Karnkowskiego 5
    87-800 Włocławek
  • tel. 518 014 834


Placówka afiliowana do wspólnoty domu generalnego.

Info

Oficjalna strona zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi.

Powołanie | Służba | Praca