UNIEJÓW

  • ul. bpa Wojciecha Owczarka 2
    Uniejów 99-210
  • tel. 632 888 025W 1934 r. Zgromadzenie nabyło od Kurii Diecezjalnej posiadłość (23 morgi), która wcześniej należała do rodziny Ojca Założyciela – Agnieszki i Antoniego Borzęckich. W marcu 1935 r. przybyły pierwsze siostry. Po gruntownym remoncie domu 2 września 1935 r. dokonano poświęcenia domu i kaplicy. Wkrótce siostry otworzyły ochronkę dla dzieci, zorganizowały kursy kroju, szycia i robótek ręcznych oraz podjęły pracę w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży Żeńskiej, prowadziły bibliotekę parafialną, uprawiały ogród owocowy i pole.

Na początku II wojny światowej siostry na krótki czas opuściły placówkę. Po powrocie podjęły pracę w ogrodzie i gospodarstwie, prowadziły również przedszkole dla polskich dzieci, a także stołówkę dla wojsk okupacyjnych. W czerwcu 1940 r. siostry otrzymały nakaz wysiedlenia. Zamierzano wywieźć je do obozu w Bojanowie, ale na prośbę przełożonej s. Marii Zielińskiej trzynastu siostrom pozwolono wyjechać do Włocławka. Gospodarstwo podzielono na trzy części, a siedmiopokojowy dom przeznaczono dla dzieci niemieckich. Po wojnie siostry broniły gospodarstwa przed upaństwowieniem, ponownie otwarły przedszkole, które niestety w latach sześćdziesiątych musiały zamknąć z nakazu władz państwowych. W tej sytuacji ks. proboszcz Jan Nowak powierzył siostrom katechizację dzieci przedszkolnych przy parafii. Opiekowały się również małymi dziećmi matek pracujących (tzw. żłobek do roku 2002).

W 1969 r. siostry podjęły pracę w zakrystii, czuwały nad asystą parafialną. W 1975 roku siostra rozpoczęła posługę organistki, zorganizowała chór, a także zajęła się grupą młodzieży żeńskiej. Dla usprawnienia pracy w ogrodzie postawiono cieplarnię, rozmnażarnię i kotłownię ogrodową. W l. 1977-1980 r. dokonano rozbudowy domu. Nową kaplicę 4 października 1981 r. poświęcił ks. bp Jan Zaręba. Obecnie siostry katechizują w szkole podstawowej, uczestniczą w życiu religijnym i kulturalnym parafii (festiwale piosenki religijnej), pełnią posługę w zakrystii, uprawiają kwiaty, owoce i warzywa na sprzedaż i zaopatrują domy Zgromadzenia. Wspólnota gościnnie przyjmuje pątników zmierzających na Jasną Górę oraz w wakacje grupę sióstr juniorystek, a także nowicjuszki i aspirantki dla praktycznego poznania życia zakonnego. Od kilkunastu lat w ostatnią niedzielę września w rodzinnej parafii sługi Bożego bp. Wojciecha Stanisława Owczarka, organizowane są modlitwy w intencji jego beatyfikacji tzw. niedziele uniejowskie.

Oficjalna strona Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi

ul. Orla 9, 87-800 Włocławek

+48 542 313 228
orla@siostrywspolnejpracy.pl

Nr konta: 16 1240 3389 1111 0000 3010 0626 (Bank Pekao S. A. I Oddział we Włocławku)

Image