• ul. Parkowa 44/46
    87-800 Włocławek - Michelin
  • tel. 542 355 281W Michelinie funkcjonowały trzy wspólnoty naszego Zgromadzenia.

Pierwsza mieszkała w domu z dużym ogrodem przy ul. Zachodniej 100, zwanym potocznie „barakiem”, druga – „dom na poczcie” przy ul. Leśnej 39 (dziś Parkowa 46) oraz trzecia wspólnota posługiwała w Domu Dobrego Pasterza dla Księży Emerytów w latach 1993-2003.

alt

Dom przy ul. Zachodniej został kupiony od pani Jadwigi Henneli na przełomie 1946/47 roku. Na prośbę ks. proboszcza Stanisława Librowskiego, m. Maria Tucholska skierowała w listopadzie 1949 r. do pracy w parafii dwie siostry. Brały one czynny udział w wydarzeniach Kościoła: przygotowywały ołtarz na procesję Bożego Ciała, dekoracje bożonarodzeniowe, wielkanocne, odpustowe.

Pomagały podczas nawiedzenia obrazu Matki Bożej (1975), podczas poświęcenia kamienia węgielnego przez bp. J. Zarębę pod nowo budujący się kościół (1986), na uroczystości pięćdziesięciolecia parafii (1989), poświęcenia dolnego kościoła przez bpa H. Muszyńskiego (1990), w trakcie odpustów parafialnych w Zesłanie Ducha Świętego, czuwały przy relikwiach św. Teresy od Dzieciątka Jezus (2005). Pracowały w charakterze katechetek przygotowując dzieci do pierwszej spowiedzi i Komunii św., odwiedzały chorych. Z klerykami z Wyższego Seminarium Duchownego organizowały dla osób niepełnosprawnych wczasy np. Licheniu (1977). W Parafii pracowała przez pewien czas siostra organistka, która prowadziła chór parafialny.

W okresie letnim siostry przyjmowały na wypoczynek i rekonwalescencję dzieci, siostry, kapłanów i osoby świeckie.

W dniu 19 marca 2020 r. ze względu na wiek i stan zdrowia, siostry z Zachodniej opuściły posesję, a dom 7 października 2020 r. został udostępniony Fundacji Caietanus, zajmującej się podnoszeniem aktywności zawodowej i integracją osób z rożnymi dysfunkcjami i zaburzeniami, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

alt

Działki pod drugi dom przy skrzyżowaniu ulic Kościelnej, Parkowej 46/44 i Al. Wyzwolenia (obecnie Al. Jana Pawła II) Zgromadzenie zakupiło od włocławskiej kurii diecezjalnej na przełomie 1958/59. Na terenie tej posesji mieścił się początkowo urząd pocztowy i mieszkał naczelnik z rodziną. Budowa kompleksu obecnych budynków trwała w latach 1979-1987. W roku 1982 został tu przeniesiony nowicjat (z ul. Leśnej 2 we Włocławku). Siostry prowadziły tutaj żłobek dla dzieci rodziców pracujących (1987-2005) i dzieła apostolskie. Na potrzeby wspólnoty i środowiska szyły kołdry, wykonywały usługi trykotarskie i hafty.

Angażowały się w życie parafii jako zakrystianki (do 2002 r., obecnie ponownie od marca 2020 r.) jako katechetki (do 2004), stołowały wielokrotnie kapłanów (do 1995, a także później, np. w czasie pandemii Covid 19). Siostry pracowały także poza domem: w bibliotece seminaryjnej, Kurii Diecezjalnej, w redakcji „Ateneum Kapłańskim” i „Ładu Bożego”, przez kilka lat w wakacyjne weekendy siostry pomagały księżom marianom w pracy kancelaryjnej w sanktuarium w Licheniu. Katechizowały w parafii katedralnej, Najświętszego Serca Jezusowego, Matki Bożej Fatimskiej, pielęgniarki podejmowały prace w Szpitalu Wojewódzkim im. Ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku i w przychodniach (2006-2013). W domu zakonnym przy ul. Parkowej w latach 2005-2019 mieszkały starsze, potrzebujące pomocy i opieki kobiety oraz rodzice sióstr.

W latach od 2011 do 2017 r. Siostra psycholog prowadziła Centrum Poradnictwa Specjalistycznego i Edukacji PROGRES, dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a także diagnozę specjalistyczną na potrzeby Sądu Biskupiego.

Każdego roku w okresie wakacyjnym do Michelina przyjeżdżają chętnie na wypoczynek siostry z innych placówek Zgromadzenia.

Od 1 września 2018 r. w domu przy ul. Kościelnej funkcjonuje Poradnia Stymulacji Rozwoju dla dzieci w wieku 3 – 17 lat.

Siostry we wspólnocie troszczą się o sprawy misji: aby „Słowo Pańskie szerzyło się i rozsławiało” (2 Tes 3, 1) na całym świecie. Modlitwą wspierają posługę misjonarzy. Siostra referentka misyjna utrzymuje kontakty z misjonarzami z wielu krajów świata, np.: z Czadu, Libanu, Ugandy, Rwandy, Tanzanii, Malawii, Angoli, Gruzji, Kazachstanu, prowadzi szereg akcji na rzecz misji. Zdobyte dary i środki przekazuje w postaci: dewocjonaliów, paramentów liturgicznych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, materiałów medycznych niezbędnych na rzecz chorych do pracy misjonarzom.

Od października 2021 r. w domu przy ul. Parkowej odbywają się comiesięczne spotkania dla kobiet, oparte są na wybranych fragmentach z Pisma Świętego, a mające umocnić kobiety w ich misji i powołaniu. Organizowane są przez Akademię Rozwoju Talentów, która działa w ramach FUNDACJI SMS z NIEBA.

Siostry we wspólnocie modlą się w intencjach przesyłanych na skrzynkę internetową na stronie Zgromadzenia: www.siostrywspolnejpracy.pl, pamiętają o parafianach, dzieciach i młodzieży. Proszących o modlitwę powierzają Bogu przez wstawiennictwo Patronów Zgromadzenia oraz Założyciela – Sługi Bożego bp. Wojciecha Owczarka.

W codziennym życiu Siostry pielęgnują charyzmat Zgromadzenia, którym jest upodobnienie się do Chrystusa, w Jego pracy i naśladowanie Jego Matki - Niepokalanej Służebnicy Pańskiej. Jezus, Syn Boży, wraz ze swą Matką i świętym Józefem prowadził proste i ubogie życie w Nazarecie, wykonując posługę cieśli, a następnie głosił Ewangelię i służył ludziom, pełniąc wolę Ojca. Siostry, żyjąc charyzmatem pracy, starają się każdego dnia wykonywać swoje obowiązki z nadprzyrodzoną intencją, ewangeliczną gorliwością pamiętając, że każda praca jest służbą Chrystusowi i Jego Kościołowi, wykonywana z miłości do Boga i bliźniego - prowadzi do uświęcenia.

Patronką naszego Zgromadzenia jest Najświętsza Maryja Panna Niepokalana. Kult Matki Bożej Niepokalanej siostry starają się wyrażać przede wszystkim w naśladowaniu Jej cnót. Oddają cześć Maryi uczestnicząc w nabożeństwach Maryjnych (majowych, październikowych), w codziennym odmawianiu różańca, w śpiewie Godzinek o Jej Niepokalanym Poczęciu. Uczestniczą w pielgrzymkach do Sanktuariów Maryjnych (Częstochowa, Licheń, Niepokalanów, Skępe, Gietrzwałd i inne), w spotkaniach z Maryją podczas osobistej modlitwy (odprawiają Nowennę Pompejańską), w peregrynacji jej wizerunków, w lekturze o Maryi; praktykują pierwsze soboty miesiąca jako wynagrodzenie za zniewagi i grzechy, które ranią Niepokalane Serce Maryi. W święta Matki Bożej siostry składają śluby zakonne, świętują jubileusze i ważniejsze wydarzenia w Zgromadzeniu.

W naszym oddaniu Panu Bogu, posłudze zakonnej pamiętamy o swoich Założycielach: matce Franciszce Rakowskiej i Słudze Bożym bp. Wojciechu Owczarku, którzy posłuszni Duchowi Świętemu dali początek naszej wspólnocie zakonnej i przyczynili się do jej zatwierdzenia. Wdzięcznym sercem wspominamy ich życie oddane Bogu, odwagę i miłość do Boga i Kościoła.

alt


  • galeria zdjęć z Nowicjatu:

(kliknij na zdjęcie aby powiększyć)

Info

Oficjalna strona zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi.

Powołanie | Służba | Praca