• ul. Browarna 5
    Łowicz 99-400
  • tel. 468 376 562W 1919 r. do Stowarzyszenia Kobiet Wspólnej Pracy wstąpiła Cecylia Czołomiej, zapisując na jego rzecz dom w Łowiczu przy ul. Zduńskiej 22. Siostry sprowadziły się do Łowicza w 1924 r. i założyły pracownię szycia. Uczyły tego zawodu dziewczęta (w 1929 r. było ich 18). Otworzyły również sierociniec dla 10 dziewczynek w 1926 r. Prowadziły salę zajęć i pracownię sukien. Potem otworzono sklep galanteryjny.

Kanoniczna erekcja domu nastąpiła 29 listopada 1929 r. W 1936 r. dokupiono przyległy dom z ogrodem przy ul. Browarnej. W dniu 19 marca 1935 r. ks. Stanisław Walichowski poświęcił kaplicę. Siostra Maria Tucholska przez pewien czas uczyła dzieci religii w szkole. W latach wojny dom pozostał własnością Zgromadzenia. Siostry utrzymywały sierociniec, pracownię krawiecką i stołówkę, udzielały pomocy uciekinierom z powstania warszawskiego. Ponieważ w Generalnej Guberni swoboda działania była większa, placówka w Łowiczu stała się ostoją dla sióstr i kapłanów. W czasie okupacji przebywały tu 33 siostry, mieszkali także księża z diecezji włocławskiej. Siostra Eufemia Glica prowadziła kuchnię miejską, w której wydawano śniadania i obiady dla mieszkańców Łowicza, uchodźców z Warszawy i innych (ok. 300 dziennie). Ukrywano i chroniono dziewczęta przed wywozem do Niemiec.

W 1940 r. siostry otrzymały nakaz opuszczenia domu narożnego przy ul. Zduńskiej, który został włączony do getta dla Żydów. Siostry przeniesiono na ul. Bielawską, a po roku powróciły do swojego domu. W czasie okupacji w sierocińcu w Łowiczu przebywało 30 dzieci. Był on wspierany przez Powiatowy Komitet Opieki Społecznej i okoliczną ludność. Dom zakonny w Łowiczu był w czasie wojny dla Zgromadzenia jak latarnia morska dla żeglarza – miały tutaj oparcie siostry uchodzące z tzw. Kraju Warty.

Po wojnie siostry nadal prowadziły sierociniec, pracownię szycia i sklep. Pracowały także jako katechetki w parafiach: Świętego Ducha, Wniebowzięcia NMP, opiekowały się asystą, dojeżdżały do odległych punktów katechetycznych (m.in. Chruślin, Popów). Z ziemi łowickiej pochodzi ok. 10 sióstr.

Dekretem Biskupa Łowickiego z 2 listopada 2003 r. wspólnota sióstr została wyłączona z parafii Ducha Świętego i włączona do bliższej katedralnej parafii Wniebowzięcia NMP. W katedrze znajduje się koronowany łaskami słynący obraz Matki Bożej Łowickiej. Siostry pracują w kurii łowickiej oraz jako katechetki w parafiach: katedralnej i Ducha Świętego.

 

 

Info

Oficjalna strona zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi.

Powołanie | Służba | Praca