KALISZ GRODZKA

  • ul. Grodzka 9
    Kalisz 62-800
  • tel. 627 575 537Inicjatorem powstania tego domu był Ojciec Założyciel biskup Wojciech Owczarek, który w latach młodzieńczych pobierał nauki w pobliskim Męskim Gimnazjum Klasycznym , nawiedzał kolegiatę z cudownym obrazem św. Józefa. Dom został założony w dniu 29 listopada 1934 r. ul. Grodzkiej 9 (wówczas w diecezji włocławskiej). Półpubliczną kaplicę w maju 1935 roku poświęcił bp Karol Radoński. Siostry prowadziły pensjonat i stołówkę dla inteligencji, użyczyły pomieszczeń na kurs nauczycielski organizowany przez warszawski wydział oświaty (1935 r.) i rekolekcje dla Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.


W czasie okupacji Niemcy zajęli nasz dom, pod koniec 1942 r. zabrali też bliźniaczy dom p. Konarzewskich, połączyli budynki i w ten sposób powiększyli hotel. Siostry nadal prowadziły pensjonat i stołówkę, na prośbę ks. rektora Franciszka Korszyńskiego wspomagały kapłanów przebywających w obozach. Po opuszczeniu miasta przez wojska niemieckie w 1945 r. siostry przyjmowały uciekinierów i wysiedleńców powracający do swoich domów. Na dłużej zatrzymali się miejscowi jezuici i franciszkanie oraz siostry karmelitanki. W domu po drugiej stronie ulicy s. Michaela Banasiak zorganizowała przedszkole. Z dniem 10 maja 1951 r. nastąpiło upaństwowienie pensjonatu, pracę kontynuowało tam kilka sióstr. Pozostałe zajęły się szyciem i pisaniem na maszynie, prowadziły także świetlicę, kursy kroju i szycia, katechizowały dzieci i młodzież. Siostry przyjmowały dostojnych gości, m.in. prymasa Stefana Wyszyńskiego (1953, 1960), kard. Karola Wojtyłę (1970), bp. Kazimierza Majdańskiego (1964) oraz uczestników Kongresu Józefologicznego w 1985. W pracę charytatywną angażowała się s. Maura Otto posługując najuboższym w środowisku kaliskim, za co otrzymała papieskie odznaczenie „Pro Ecclesia te Pontifice” i tytuł „Kaliszanina Roku 2002”.


Obecnie siostry pracują w zakrystii w parafii św. Mikołaja (katedra), kancelarii w parafii Opatrzności Bożej. Kontynuują pracę katechetyczną w Szkołach Podstawowych nr 1 i 12 oraz w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka.

Siostry organizują także dni skupienia dla młodzieży, prowadzą spotkania formacyjne, których tematem jest poznawanie i rozważanie Słowa Bożego i przygotowanie młodzieży do rekolekcji letnich Ruchu Światło - Życie.


W każdy piątek w ramach Piątkowego Pogotowia Duchowego można przyjść do sióstr porozmawiać, podzielić się swoimi problemami a także uczestniczyć w adoracji Najświętszego Sakramentu.W ramach pomocy młodym ludziom u sióstr mieszka również jedna studentka. Od przyszłego roku akademickiego siostry pragna pmóc większej ilości takich dziewcząt. Siostry też posługują w Kaliskim Duszpasterstwie Akademickim. Raz w miesiącu pomagają w spotkaniach Odnowy Charyzmatycznej w Turku.


  • zobacz galerię zdjęć:

(kliknij na zdjęcie aby powiększyć)


  • zobacz galerię zdjęć - praca sióstr w Kaliszu

(kliknij na slajd aby powiększyć)

Oficjalna strona Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi

ul. Orla 9, 87-800 Włocławek

+48 542 313 228
orla@siostrywspolnejpracy.pl

Nr konta: 16 1240 3389 1111 0000 3010 0626 (Bank Pekao S. A. I Oddział we Włocławku)

Image