KALISZ ASNYKA

  • ul. Asnyka 40
    Kalisz 62-800
  • tel. 627 532 415


 

W 1934 r. Zgromadzenie kupiło od Władysława Pałaszyńskiego jednopiętrowy dom z niewielkim ogrodem. Otworzyło przedszkole pod wezwaniem św. Józefa. Było ono pierwszym przedszkolem prowadzonym przez Zgromadzenie. Siostry organizowały także kursy krawieckie dla dziewcząt.

W latach 1936-1937 pobudowano nowy dom. Powiększono przedszkole, do którego uczęszczało 60 dzieci, urządzono kaplicę publiczną. Odbywały się tu rekolekcje i dni skupienia dla młodzieży i starszych pań. Siostry opiekowały się oddziałem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej pw. Królowej Jadwigi. W lipcu 1937 r. zarząd miasta Kalisza wyszedł z inicjatywą utworzenia sierocińca. Już w następnym roku siostry otoczyły opieką siedemnaście dziewczynek. Na rozkaz władz niemieckich w czerwcu 1940 r. zamknięto sierociniec, kilka sióstr zatrudniono w stołówce przy ul. Grodzkiej 9, a część w niemieckiej firmie krawieckiej. W 1942 roku siostry przesiedlono na ul. Kordeckiego do parafii św. Gotarda, a następnie rozjechały się do różnych miejsc. Kaplicę zamieniono na salę kinową, zebrań i tańców. W pozostałej części domu Niemcy urządzili szkołę powszechną, zakłady techniczne, mieszkania prywatne.

Z początkiem lutego 1945 roku siostry powróciły do domu, wznowiły kursy krawieckie, kierowały kuchnią, otworzyły przedszkole dla 200 dzieci (funkcjonowało do 1952 r.) oraz kaplicę publiczną. Biskup pomocniczy diecezji włocławskiej Franciszek Korszyński w 1952 r. erygował w Kaliszu parafię Miłosierdzia Bożego – jedną z pierwszych w Polsce. Kaplica sióstr przez 33 lata służyła jako kościół parafialny, a w salkach prowadzono katechezę. Siostry uczyły religii, posługiwały w zakrystii i kancelarii. W 1985 r. został oddany do użytku nowoczesny kościół – od tej pory w nim koncentruje się życie parafii.

W latach 90. XX w. Zgromadzenie wybudowało nowy dom. Siostry prowadziły dni skupienia dla dziewcząt. W 2006 r., w pierwszą rocznicę śmierci Jana Pawła II, w starym domu została zorganizowana wystawa pt.: Człowiek drogą Kościoła poświęcona Ojcu Świętemu, a jesienią utworzono dla dzieci i młodzieży Świetlicę Środowiskową im. Jana Pawła II. Obecnie mieszkające w nim siostry pracują w katechezie, kancelarii, zakrystii przy par. Miłosierdzia Bożego i Opatrzności Bożej (księży orionistów) oraz zajmują się haftem.


(kliknij na zdjęcie aby powiększyć)

Oficjalna strona Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi

ul. Orla 9, 87-800 Włocławek

+48 542 313 228
orla@siostrywspolnejpracy.pl

Nr konta: 16 1240 3389 1111 0000 3010 0626 (Bank Pekao S. A. I Oddział we Włocławku)

Image