• Gdańsk-Siedlce
    ul. Kościelna 3
    Gdańsk 80-117
  • tel. 583 021 786W 1946 roku rozpoczęto przygotowania do utworzenia pierwszej placówki na terenie diecezji gdańskiej. Dzięki staraniom s. Czesławy Krasińskiej oraz małżeństwa Aleksandry i Franciszka Ciarkowskich, Zgromadzenie pozyskało zniszczony budynek przy ul . Kościelnej w Gdańsku, obok ruin kościoła ewangelickiego pw. Zbawiciela. Dom został kanonicznie erygowany 16 września 1946 roku przez administratora diecezji chełmińskiej i gdańskiej ks. inf. Andrzeja Wronkę. Kaplica nosiła wezwanie św. Andrzeja Boboli.

Główną organizatorką przedszkola dla dzieci z ubogich rodzin w naszym domu była s. Cecylia Skrocka. W kościele parafialnym pw. św. Franciszka z Asyżu rozpoczęły pracę s. Wincenta Warych (katechetka) i s. Izydora Wojda (zakrystianka), w niedziele miały pogadanki dla przedszkolaków. Dnia 28 grudnia 1961 r. siostry ostatecznie utraciły pracę w przedszkolu, ponieważ zostało przejęte przez władze państwowe (do 1978 r.). Podjęły wówczas katechezę w różnych gdańskich parafiach: św. Barbary, Matki Boskiej Bolesnej, Świętej Trójcy, Świętego Krzyża, w Kiełpinie Górnym, Jasieniu, w Sopocie (pw. św. Michała), a nawet w oddalonych Laskowicach Wielkich. Najdłuższy staż pracy z dziećmi miała s. Lidia Kaftańska, s. Cyryla Górka i s. Hilaria Bojakowska, która w 1978 r. otrzymała papieskie odznaczenie „Benemerenti”. Prowadziły przy parafii kółka różańcowe, asystę (s. Kolumba Niewiadomska).

Siostry prowadziły kursy kroju i szycia dla dziewcząt, m.in. w latach 1947-1950 – s. Władysława Szymańska. Organizowały również wypoczynek dla dzieci z ubogich rodzin, przygotowywały dzieci niepełnosprawne intelektualnie do sakramentów świętych, a także dni skupienia dla kobiet, rekolekcje dla dziewcząt oraz prymicje. Siostry z Kościelnej pracowały również w Kurii Diecezjalnej i kancelarii parafialnej. Obecnie siostry kontynuują pracę w zakrystii, w Szkole Podstawowej nr 14 oraz w szpitalu. Na terenie parafii jest cmentarz, gdzie znajdują się kwatery zmarłych sióstr.

Info

Oficjalna strona zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi.

Powołanie | Służba | Praca