JJako wspólnota, Rycerstwo Niepokalanej istnieje w parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Babiaku od grudnia 2011 roku.

Gdy z Maryją ruszam w drogę,
Wielkim świętym stać się mogę.

Jestem animatorką grupy, która liczy ok. 30 osób. Spotykamy się raz w tygodniu, by wspólnie modlić się, pogłębiać wiarę, rozmawiać i śpiewać. Jako Rycerze Niepokalanej mamy swój Ideał – najpiękniejszy i najwspanialszy. Otrzymaliśmy Go w darze od dobrego Boga, a wszyscy dobrze wiemy, że jest nim Matka Boża Niepokalana. Ona jest dla nas wzorem cnót. Od Niej uczymy się, jak kochać Pana Boga i spotkanych ludzi. Wpatrzeni w Matkę Bożą uczymy się postępowania w miłości, dobroci, wierności i staramy się wyrabiać w sobie cechy prawdziwego rycerza. Poprzez spotkania, które mamy w szkole, chcemy coraz bardziej poznawać Niepokalaną i do Niej się upodabniać. Maryja, nasza najmilsza Matka pomaga nam w kształtowaniu szlachetnego charakteru i życia duchowego. Czujemy się jak w szkole Maryi.

Wielbimy Maryję modlitwą różańcową, wypraszając nawrócenie tych, którzy żyją z dala od Boga. Aktywnie uczestniczymy w życiu parafialnym podczas różnych uroczystości, dając piękne świadectwo dziecięcej wiary w Pana Jezusa. Organizujemy rajdy rowerowe do Sanktuarium Maryjnego w Brdowie oraz bierzemy udział w pielgrzymkach na cześć Matki Bożej, np. do Niepokalanowa. W jubileuszowym roku stulecia MI przybyliśmy do Niepokalanej 16 września.

Co roku 8 grudnia, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny wszyscy rycerze uczestniczą we Mszy św., ponawiając oddanie się Matce Bożej i zawierzając Jej swoje życie, włączają się aktywnie w oprawę liturgiczną. Po ceremonii przyjęcia nowych kandydatów w szeregi Rycerstwa ks. Proboszcz nakłada rycerzom Cudowne Medaliki.

Z modlitwą: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie”, przyjmujemy Maryję jako naszą Matkę i wzór do naśladowania. Ona zaś w szczególny sposób opiekuje się nami i prowadzi do Jezusa Chrystusa.

s. Cecylia Fijałkowska


ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

(Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć)

Info

Oficjalna strona zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi.

Powołanie | Służba | Praca