BABIAK

DDane teleadresowe

  • Babiak 62-620
    ul. Wiosny Ludów 23
  • tel. 632 711 025O siostrach pracujących w Domu Zakonnym w Babiaku

Siostra Cecylia Fijałkowska – od 1 sierpnia 2011 r., katechetka i przełożona wspólnoty, razem z kapłanami animuje życie religijne: rozśpiewuje scholę dziecięcą, prowadzi Rycerstwo Niepokalanej, przygotowuje dzieci do Pierwszej Komunii świętej i organizuje pielgrzymki szerząc kult Matki Bożej Niepokalanej.


Siostra Joanna Wójtowicz od września 2013 r. posługuje jako zakrystianka w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Babiaku. Przygotowuje do Mszy świętej i nabożeństw. Układa kwiaty i dba o szaty liturgiczne. Robi okolicznościowe dekoracje, np. różańcową na miesiąc październik czy patriotyczną na 11 listopada itp. Wraz z młodzieżą z parafii przygotowuje Żłóbek, Grób Pański i Ciemnicę. Często też ubogaca liturgię poprzez czytanie i śpiew psalmu.

     


Siostra Sylwia Dogońska - nasza seniorka - już od 1995 r. pracuje w miejscowości Babiak i troszczy się nie tylko o gospodarstwo domowe, ale także pełni funkcję intendentki. Pełna ewangelicznej radości dba o zaopatrzenie domu. Siostrę Sylwię wyróżnia niezwykły talent kulinarny, dzięki któremu siostry wciąż z nowym pietyzmem uwielbiają Pana w myśl słów: "Służcie sobie tym darem, jaki każdy otrzymał".

Nasza Seniorka z ogromnym zaangażowaniem opiekuje się także grobami na cmentarzu. Piękne kwiaty pielęgnowane na grobach sióstr przypominają wiernym odwiedzającym cmentarz, że miłość sióstr do Jezusa jest wciąż "świeża i nowa". Żywy kult Maryi sprawił, że siostra Sylwia kilkanaście lat temu zainicjowała zapalanie znicza w każdą pierwszą sobotę miesiąca, na cześć Matki Bożej Niepokalanej.

We wrześniu 2017 r. została poświęcona nowa figura Niepokalanej Patronki Zgromadzenia.

Siostry poprzez pracę w zjednoczeniu z Chrystusem chcą przez służbę na wzór naszej Niepokalanej Matki Maryi budować Królestwo Boże w parafii.


ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

(Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć)


Rycerstwo Niepokalanej w Babiaku

JJako wspólnota, Rycerstwo Niepokalanej istnieje w parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Babiaku od grudnia 2011 roku.

Gdy z Maryją ruszam w drogę,
Wielkim świętym stać się mogę.

Jestem animatorką grupy, która liczy ok. 30 osób. Spotykamy się raz w tygodniu, by wspólnie modlić się, pogłębiać wiarę, rozmawiać i śpiewać. Jako Rycerze Niepokalanej mamy swój Ideał – najpiękniejszy i najwspanialszy. Otrzymaliśmy Go w darze od dobrego Boga, a wszyscy dobrze wiemy, że jest nim Matka Boża Niepokalana. Ona jest dla nas wzorem cnót. Od Niej uczymy się, jak kochać Pana Boga i spotkanych ludzi. Wpatrzeni w Matkę Bożą uczymy się postępowania w miłości, dobroci, wierności i staramy się wyrabiać w sobie cechy prawdziwego rycerza. Poprzez spotkania, które mamy w szkole, chcemy coraz bardziej poznawać Niepokalaną i do Niej się upodabniać. Maryja, nasza najmilsza Matka pomaga nam w kształtowaniu szlachetnego charakteru i życia duchowego. Czujemy się jak w szkole Maryi.

Wielbimy Maryję modlitwą różańcową, wypraszając nawrócenie tych, którzy żyją z dala od Boga. Aktywnie uczestniczymy w życiu parafialnym podczas różnych uroczystości, dając piękne świadectwo dziecięcej wiary w Pana Jezusa. Organizujemy rajdy rowerowe do Sanktuarium Maryjnego w Brdowie oraz bierzemy udział w pielgrzymkach na cześć Matki Bożej, np. do Niepokalanowa. W jubileuszowym roku stulecia MI przybyliśmy do Niepokalanej 16 września.

Co roku 8 grudnia, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny wszyscy rycerze uczestniczą we Mszy św., ponawiając oddanie się Matce Bożej i zawierzając Jej swoje życie, włączają się aktywnie w oprawę liturgiczną. Po ceremonii przyjęcia nowych kandydatów w szeregi Rycerstwa ks. Proboszcz nakłada rycerzom Cudowne Medaliki.

Z modlitwą: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie”, przyjmujemy Maryję jako naszą Matkę i wzór do naśladowania. Ona zaś w szczególny sposób opiekuje się nami i prowadzi do Jezusa Chrystusa.

s. Cecylia Fijałkowska


ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

(Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć)

Oficjalna strona Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi

ul. Orla 9, 87-800 Włocławek

+48 542 313 228
orla@siostrywspolnejpracy.pl

Nr konta: 16 1240 3389 1111 0000 3010 0626 (Bank Pekao S. A. I Oddział we Włocławku)

Image