KKończy się okres formacji czasowej. Poprzez złożenie wieczystych ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa siostry zostają całkowicie włączone do naszej Rodziny Zakonnej oraz są przeznaczone poprzez konsekrację do składania kultu Bożego całym swoim życiem.

Podczas uroczystej Eucharystii siostra składa śluby na całe życie wypowiadając następujące słowa:

"Na większą cześć i chwałę Pana naszego Jezusa Chrystusa, którego wiernie chcę naśladować, w obliczu Niepokalanej Matki Jego, Świętych Patronów naszych oraz całego Dworu Niebieskiego, w obecności zgromadzonych tu sióstr, na ręce Matki Generalnej, ja, siostra ... oddaję się całkowicie na służbę Bogu w Zgromadzeniu Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi i w myśl jego Konstytucji ślubuję czystość, ubóstwo i posłuszeństwo aż do śmierci. Pragnę w ten sposób, służąc Bogu i Kościołowi, dążyć do doskonałej miłości. Dopomóż mi w tym Boże Wszechmogący i Matko nasza, Niepokalana".

Siostry otrzymują wówczas srebrny medalik na łańcuszku i obrączkę jako znak zaślubin z Jezusem.

(złożenie podpisu pod formułą złożenia ślubów wieczystych)

Info

Oficjalna strona zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi.

Powołanie | Służba | Praca