JUNIORAT

TTo okres ślubów czasowych. Trwa sześć lat i kończy się złożeniem wieczystej profesji zakonnej. Siostry w tym czasie pogłębiają swoją formację zakonną i apostolską. 

alt

Przez zjednoczenie z Jezusem na mocy ślubów: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, stajemy się osobami konsekrowanymi.

alt

Pogłębiając nasze życie wewnętrzne wykonujemy różne prace apostolskie podjęte przez Zgromadzenie. Zewnętrznym znakiem profesji czasowej jest w naszym Zgromadzeniu medalik Niepokalanej Maryi noszony na granatowym sznureczku. Gdy siostra kończy formację junioratu i składa śluby wieczyste i jako zewnętrzny znak otrzymuje srebrną obrączkę oraz medalik Niepokalanej na łańcuszku. Poprzez złożenie Profesji wieczystej staje się pełnoprawnym członkiem Zgromadzenia.

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Oficjalna strona Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi

ul. Orla 9, 87-800 Włocławek

+48 542 313 228
orla@siostrywspolnejpracy.pl

Nr konta: 16 1240 3389 1111 0000 3010 0626 (Bank Pekao S. A. I Oddział we Włocławku)

Image