FORMACJA PERMANENTNA

PProfesja wieczysta to nie koniec, ale początek duchowej wędrówki i przygody bycia Oblubienicą Jezusa.

Codzienna modlitwa, dni skupienia i rekolekcje pomagają przemieniać całe życie w ofiarę miłą Bogu, służyć na wzór Niepokalanej i być wiernym świadkiem Jezusa.

Formacja permanentna potrzebna jest, aby coraz lepiej odpowiadać Bożemu powołaniu, dlatego na każdej siostrze spoczywa obowiązek dalszego dokształcania się, co wymaga przede wszystkim:

  • stałego dążenia do wzrostu duchowego
  • odpowiedniej formacji religijno-kulturalnej i uzupełnienia kwalifikacji zawodowych w celu skuteczniejszego wypełniania zadań charytatywno-apostolskich
  • umiejętności dostosowania się do zmiennych warunków czasu oraz wyrastających z tego wymagań i zadań, w pełnej wierności swemu powołaniu i charyzmatowi Zgromadzenia

Formacja permanentna ma jakby dwie dusze: jedną, którą możemy zdefiniować jako zwyczajną i drugą - nadzwyczajną. Pierwsza, tzn. zwyczajna, jest prawdziwą formacją permanentną, ponieważ idea zwyczajności, czyli codzienności, zawiera się w samym jej pojęciu. Wszak o formacji nie można mówić, że jest permanentna, jeśli nie jest codzienna. Z drugiej strony, potrzebna jest również formacja nadzwyczajna, na którą składają się różnorakie spotkania, kursy, rekolekcje, kongresy, sympozja, sesje formacyjne.

Oficjalna strona Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi

ul. Orla 9, 87-800 Włocławek

+48 542 313 228
orla@siostrywspolnejpracy.pl

Nr konta: 16 1240 3389 1111 0000 3010 0626 (Bank Pekao S. A. I Oddział we Włocławku)

Image