APOSTOLSTWO ZGROMADZENIA

CCelem naszego Zgromadzenia jest dążenie do umiłowania Boga – Tego, który nas pierwszy umiłował – całym sercem, całym umysłem, całą duszą i całą mocą, a także każdego człowieka. Spełniając przykazanie miłości, w życiu konsekrowanym oddajemy się Bogu na własność i poświęcamy się Jego służbie. Za wzorem Jezusa – naszego Pana i Mistrza – razem Niepokalaną Maryją, chcemy wszystko czynić dla uwielbienia Boga.

Nasza wspólnota zakonna, inspirowana duchem Założycieli, włącza się w zbawcze działanie Kościoła i jego aktualne potrzeby.

Siostry podejmują prace apostolskie:


(kliknij na obraz aby powiększyć)

Oficjalna strona Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi

ul. Orla 9, 87-800 Włocławek

+48 542 313 228
orla@siostrywspolnejpracy.pl

Nr konta: 16 1240 3389 1111 0000 3010 0626 (Bank Pekao S. A. I Oddział we Włocławku)

Image