CCelem naszego Zgromadzenia jest dążenie do umiłowania Boga – Tego, który nas pierwszy umiłował – całym sercem, całym umysłem, całą duszą i całą mocą, a także każdego człowieka. Spełniając przykazanie miłości, w życiu konsekrowanym oddajemy się Bogu na własność i poświęcamy się Jego służbie. Za wzorem Jezusa – naszego Pana i Mistrza – razem Niepokalaną Maryją, chcemy wszystko czynić dla uwielbienia Boga.

Nasza wspólnota zakonna, inspirowana duchem Założycieli, włącza się w zbawcze działanie Kościoła i jego aktualne potrzeby.

Siostry podejmują prace apostolskie:


(kliknij na obraz aby powiększyć)

Info

Oficjalna strona zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi.

Powołanie | Służba | Praca