27 października 2021

Eucharystią, którą sprawował ks. dr hab. Janusz Borucki - kapelan domu generalnego, rozpoczęły się obchody 100-lecia kanonicznego zatwierdzenia Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi.

Zgromadzenie kształtowało się na przełomie XIX i XX wieku. Polska była wówczas pod zaborami. Włocławek, znajdujący się w niewoli rosyjskiej, stał się miejscem utworzenia Stowarzyszenia Kobiet Wspólnej Pracy Rzymskokatolickiego Wyznania, zatwierdzonego przez władze państwowe w 1911 r. Dokonało się to dzięki Franciszce Rakowskiej (1860-1915). Wspólnotę od samego początku łączyła praca dla dobra innych, dla Kościoła i dla własnego uświęcenia. Patronowała jej Najświętsza Maryja Panna Niepokalanie Poczęta, której imię zostało wpisane w nazwę Zgromadzenia, a Jej kult wyraża nasz charyzmat.

W odrodzonej Polsce Stowarzyszenie zostało przekształcone w zgromadzenie zakonne przez ks. Wojciecha Owczarka (1875-1938), pomocniczego biskupa włocławskiego. Napisał dla niego ustawę, opartą na prawie kanonicznym i Regule św. Augustyna. Przez blisko 30 lat kontynuował formację wspólnoty, kładąc akcent na nadprzyrodzone umiłowanie pracy, a przede wszystkim dał przykład świętości życia.

Ordynariusz Włocławski Stanisław Zdzitowiecki dekretem z 27 października 1922 r. zatwierdził Stowarzyszenie jako zgromadzenie na prawach diecezjalnych.

W homilii Ks. Kapelan przedstawił refleksję nad czasem, przypomniał też biblijne znaczenie jubileuszu.


Przed błogosławieństwem przełożona generalna m. Agata Błaszczyk otworzyła obchody jubileuszowe:

Wielebny Księże Kapelanie!

Czcigodne, Kochane Siostry!

W czasie, gdy Kościół przeżywa Rok św. Józefa i podejmuje wyzwania XVI Synodu, gdy w Polsce trwa trzeci rok programu formacyjnego „Eucharystia daje życie”, w domu generalnym Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi we Włocławku w dniu dzisiejszym, tj. 27 października 2021 roku, ogłaszam uroczyste rozpoczęcie Roku Jubileuszowego z okazji 100. rocznicy kanonicznego zatwierdzenia naszej wspólnoty zakonnej, która przypada dokładnie za rok.

Niech ten czas będzie dla wszystkich błogosławiony Bożymi łaskami, które przyjmiemy z otwartym sercami. Niech wypełnia je wdzięczność wobec Boga i ludzi, radość z darów Bożej Opatrzności oraz gotowość do świadczenia wobec innych o Bożej Miłości, która powołała do istnienia Zgromadzenie, prowadzi je, umacnia, odnawia i chroni.

Matka odczytała list z Sekretariatu Stanu z błogosławieństwem Ojca Świętego na ten czas łaski.

W czasie jubileuszu można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami zgodnie z dekretem Penitencjarii Apostolskiej.

Prot. N. 1112/21/I


DEKRET

Penitencjaria Apostolska, dla wzbogacenia pobożności wiernych i zbawienia dusz, mocą szczególnego pełnomocnictwa w Chrystusie, nadanego nam przez Jego Świątobliwość Naszego Ojca Świętego z Bożej Opatrzności Papieża Franciszka, na niedawno przekazaną prośbę przez Przewielebną Matkę Agatę Błaszczyk, Przełożoną Generalną Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, którego główna siedziba znajduje się we Włocławku, w setnym roku tegoż Zgromadzenia, łaskawie udziela z Niebieskich Skarbców Kościoła Odpustu zupełnego, pod zwyczajnymi warunkami (sakramentalnej spowiedzi, Komunii Świętej i modlitwy w intencji Ojca Świętego) dla zyskania przez siostry, prezbiterów, członków tegoż Zgromadzenia i wszystkich wiernych szczerze pokutujących i przynaglonych miłością, od dnia 27 października 2021 roku aż do dnia 31 grudnia 2022 roku, a który mogą także ofiarować, na sposób wstawienniczy, za dusze wiernych zatrzymane w czyśćcu, jeśli nawiedzą kaplicę Domu Macierzystego albo jakąkolwiek kaplicę, należącą do wspomnianego wyżej Zgromadzenia gdziekolwiek, w charakterze pielgrzymki, i tam będą uczestniczyć pobożnie w jubileuszowych uroczystościach lub przynajmniej przez odpowiedni okres czasu oddadzą się pobożnym rozważaniom, które powinny być zakończone Modlitwą Pańską, Wyznaniem Wiary oraz wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny.

Osoby starsze, chore i wszyscy ci, którzy z poważnej przyczyny nie mogą wyjść z domu, w równym stopniu mogą uzyskać Odpust zupełny, jeśli po wyzbyciu się jakiegokolwiek przywiązania do grzechu oraz z intencją spełnienia trzech warunków zwyczajnych, kiedy będzie to tylko możliwe, jeśli duchowo połączą się z jubileuszowymi celebracjami, ofiarując miłosiernemu Bogu modlitwy, swoje cierpienia lub inne ciężary własnego życia.

Zatem aby, ze względu na miłość pasterską, ułatwić dostęp do osiągnięcia Bożej łaski, udzielonej przez władzę kluczy Kościoła, Penitencjaria Apostolska usilnie prosi, aby kapłani, obdarzeni stosowną władzą słuchania spowiedzi, chętnie i wielkodusznie spełniali posługę Sakramentu Pokuty.

Niniejszy dekret ważny jest przez czas jubileuszu Sióstr Wspólnej Pracy od Maryi Niepokalanej. Bez względu na wszelkie przeciwne postanowienia.

Dano w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, w dniu 11 października roku 2021 od Wcielenia Pańskiego.

 

Mauro Kard. Piacenza
Penitencjarz Większy
Krzysztof Nykiel
Regent 

(w tłumaczeniu ks. dr. Piotra Dykowskiego) 

Msza święta zakończyła się odśpiewaniem hymnu Zgromadzenia: Maryi Imię to nasz znak. 

Te Deum laudamus za 100 lat naszego Zgromadzenia!


ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

(Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć)

Info

Oficjalna strona zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi.

Powołanie | Służba | Praca