NOWENNA
O WYNIESIENIE DO CHWAŁY OŁTARZY SŁUGI BOŻEGO
BP. WOJCIECHA OWCZARKA
I UPROSZENIE ŁASK
ZA JEGO PRZYCZYNĄ

  1. DZIEŃ

Boże, Jedyny w Trójcy Świętej, Ty przez wiarę kształtujesz nasze serca i umacniasz nas do wyznawania Ciebie. Duch gorącej wiary i modlitwy ożywiał Twojego sługę Biskupa Wojciecha, który myślał, mówił i działał z pobudek wiary. Z wielką ufnością zwracam się do Ciebie, abyś obdarzył go chwałą świętych wyznawców, a mnie udzielił łaski …. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu… 

  1. DZIEŃ

Jezu ukryty w Sakramencie Miłości, Biskup Wojciech Owczarek ukochał Eucharystię, pragnął upodobnić się do Ciebie, Boże żywy i prawdziwy, by jego serce było Twoim tabernakulum. Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem była dla niego słońcem życia, rozkoszą serca i miłością duszy. Proszę Cię pokornie, abyś swego sługę Biskupa Wojciecha obdarzył chwałą świętych, którzy w ojczyźnie niebieskiej nieustannie adorują Twoją Obecność, a mnie przez jego wstawiennictwo obdarz łaską… Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu… 

  1. DZIEŃ

Boże, Ojcze wszystkich ludzi, Ty wskazałeś miłość bliźniego jako drogę do Ciebie. Miłość do braci jest miarą ukochania Boga. Spójrz łaskawie na życie Twojego sługi Biskupa Wojciecha, który w bliźnich, szczególnie w ubogich i nieprzyjaźnie usposobionych, widział Chrystusa. Spraw, niech zajaśnieje dla nas jako wzór cierpliwej dobroci i przebaczenia, uprzejmości i łagodności Chrystusowej. Napełnij nas radością z wyniesienia na ołtarze swego wiernego sługi Wojciecha, daj nam być wszystkim dla wszystkich, a mnie udziel łaski… Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu… 

  1. DZIEŃ

Jezu, Ty powiedziałeś: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje”. Biskup Wojciech, pociągnięty tym wezwaniem, ukochał krzyż, a wpatrzony w Ciebie, Ukrzyżowany Mistrzu, pragnął przyswoić Twoje uczucia, bóle, radości i nadzieje. Spójrz na jego gorące dążenie, by upodobnić się do Ciebie w cichości i pokorze, i włącz Biskupa Wojciecha do grona Twoich przyjaciół i naśladowców, a mnie przez jego przyczynę udziel łaski… Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu… 

  1. DZIEŃ

Boże, Ty wszystkich wzywasz do świętości, która jest najwyższą miarą chrześcijańskiego życia. Świętość była nieustanną tęsknotą Twojego sługi Biskupa Wojciecha, palącym go duchowym pragnieniem już od dzieciństwa. Boże w Trójcy Świętej Jedyny, niech jego nieustanne i wytrwałe dążenie do Ciebie przez pokutę, umartwienie, wierność czynionym postanowieniom, połączone z bezgranicznym zaufaniem w pomoc Twojej łaski, będzie uwieńczone chwałą ołtarzy. Pozwól nam Ciebie uwielbiać w Twoim słudze Wojciechu i dla większej swej chwały obdarz mnie łaską… Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu… 

  1. DZIEŃ

Boże Stwórco, kiedy pracujemy w jedności z Tobą, naśladujemy Ciebie, który stwarzasz i zbawiasz. Twój sługa Biskup Wojciech uczy umiłowania pracy i podejmowania jej z miłości do Ciebie i bliźnich. Niech jego heroizm w codziennych obowiązkach, gorliwość w pełnieniu Twojej świętej woli, cierpliwa i cicha ofiara ze swego życia dla zbawienia dusz, będą dla Kościoła jaśniejącym przykładem uświęcenia przez pracę w komunii z Trójcą Świętą. Ojcze, daj mu w niebie koronę świętych, a mnie udziel łaski… i pomóż mi wypełniać Twój zbawczy miłosny zamiar. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu… 

  1. DZIEŃ

Boże nieskończonej dobroci, Ty wybrałeś Maryję, by prowadziła nas szlakiem wiary i orędowała za nami. Wejrzyj na synowską miłość do Matki Bożej Twojego sługi Wojciecha, na jego dziecięce zawierzenie i naśladowanie Jej cnót, i spraw, by ten żarliwy czciciel Niepokalanej był jak najprędzej uznany godnym wyniesienia na ołtarze. Daj mi kochać i czcić Najświętszą Dziewicę, a za jego przyczyną obdarz mnie łaską… Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu… 

  1. DZIEŃ

Boże, żyjący w swoim Kościele, Ty wciąż powołujesz nowych pasterzy, aby w Twoje imię karmili Lud Boży słowem życia i łaską sakramentalną, by umacniali braci w wierze. Niech Twój sługa Biskup Wojciech Owczarek, którego obdarzyłeś pełnią kapłaństwa, zostanie uznany wzorem i orędownikiem powołanych do służby Kościołowi. Wejrzyj na gorące umiłowanie powołania kapłańskiego i gorliwość pasterza, który chciał być „drugim Chrystusem”, a mnie przez jego wstawiennictwo uraduj łaską… Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu… 

  1. DZIEŃ

Boże, Ty hojnie udzielasz łask i charyzmatów dla dobra wierzących. Ty zechciałeś, aby Twój sługa Biskup Wojciech Owczarek stał się opiekunem i ojcem tworzącej się rodziny zakonnej oraz by tchnął w nią charyzmat założycielski. Wejrzyj na jego miłość do swego „duchowego dziecięcia”, na trud i ofiarę, by przyniosło chwałę Bogu oraz było pożyteczne dla Kościoła i Ojczyzny. Niech będzie naszym patronem i orędownikiem. Za jego przyczyną udziel mi łaski…, o którą z ufnością Cię proszę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Info

Oficjalna strona zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi.

Powołanie | Służba | Praca