MODLITWA
DZIĘKCZYNNA ZA OSOBĘ
MATKI ZAŁOŻYCIELKI

Wszechmogący Boże, Ty wybrałeś Franciszkę Rakowską i pociągnąłeś ją więzami miłości do wieczystego oddania się Tobie. Dziękujemy za to, że jej życie stało się ewangelicznym zaczynem naszego Zgromadzenia.

Uzdolnij każdą z nas do pójścia za Jezusem, Bożym Barankiem, w cichości serca, łagodności ducha, prostocie i pokorze, aż do całkowitej ofiary z siebie. Wzbudzaj i dziś w sercach dziewcząt pragnienie głębokiej więzi z Jezusem.

Niepokalana Maryjo, Mistrzyni życia i ucieczko w każdej potrzebie, módl się za nami, byśmy dochowały wierności naszemu Panu i Oblubieńcowi. Amen.

Info

Oficjalna strona zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi.

Powołanie | Służba | Praca