Modlitwa odmawiana przez m. Jadwigę Walter

Święty Józefie, drogi mój Patronie,
Wspieraj mnie w życiu, nie opuść przy zgonie.
Chroń mnie i moich od wszelkiego złego,
A przede wszystkim od grzechu każdego.

Niech za Twą przyczyną złe dom nasz omija,
Proś, niech nas weźmie w opiekę Maryja,
Proś, niech Zbawiciel winy nam przebaczy,
Niech litościwym Sędzią być nam raczy

I tych, co kocham całą duszą moją,
Wszystkich oddaję pod opieką Twoją,
Za to, co w życiu dla mnie uczynili,
Bądź im obroną w każdej życia chwili,

Prowadź nas wszystkich do Zbawcy naszego
I do Maryi – słodkiej Matki Jego. Amen.

Info

Oficjalna strona zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi.

Powołanie | Służba | Praca