ANIOŁ PAŃSKI

ANIOŁ PAŃSKI

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi – i poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi* teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Oto ja Służebnica Pańska – niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo….

A Słowo Ciałem się stało – i zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo….

Módl się za nami święta Boża Rodzicielko

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwę Anioł Pański można zastąpić recytacją Angelus Domini.

W okresie wielkanocnym

Królowo nieba, wesel się, alleluja!

Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja!

Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja!

Módl się za nami do Boga, alleluja!

Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja!

Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja!

Módlmy się: Boże, który przez zmartwychwstanie Twojego Syna przywróciłeś światu radość, daj nam, prosimy, abyśmy przez Jego Matkę, Maryję Pannę, osiągnęli wieczne szczęście. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Antyfonę Królowo nieba można zastąpić recytacją lub śpiewem Regina caeli albo śpiewem pieśni wielkanocnej Wesel się, Królowo miła.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie – A światłość wiekuista niechaj im świeci (3 razy)

Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

Oficjalna strona Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi

ul. Orla 9, 87-800 Włocławek

+48 542 313 228
orla@siostrywspolnejpracy.pl

Nr konta: 16 1240 3389 1111 0000 3010 0626 (Bank Pekao S. A. I Oddział we Włocławku)

Image