{edsnewanimate|class="eds-animate edsanimate-sis-hidden "|data-eds-entry-animation="bounceIn"|data-eds-entry-delay="0"|data-eds-entry-duration="0.5"|data-eds-entry-timing="linear"|data-eds-exit-animation=""|data-eds-exit-delay=""|data-eds-exit-duration=""|data-eds-exit-timing=""|data-eds-repeat-count="1"|data-eds-keep="yes"|data-eds-animate-on="load"|data-eds-scroll-offset=""}

{/edsnewanimate}

PORANNA

Panie, w ciszy wschodzącego dnia, przychodzę Cię błagać o pokój, o mądrość, o siłę.

Chcę patrzeć dziś na świat oczami przepełnionymi miłością.

Być cierpliwym, wyrozumiałym, cichym i mądrym.

Patrzeć ponad to, co jest tylko pozorem, widzieć Twoje dzieci tak, jak Ty sam je widzisz i dostrzegać w nich to, co dobre.

Daj mi taką życzliwość i radość, by wszyscy, którzy się ze mną stykają, odczuli Twoją obecność.

I niech będę dla innych chlebem, jak Ty jesteś nim dla mnie dnia każdego.

kard. Suenens

WIECZORNA

Oto jestem Panie. Dzień mój ma się już ku końcowi.

Jeżeli zrobiłem dziś coś dobrego, dzięki Ci za to Panie.

Jeżeli zgrzeszyłem, Twoja miłość niech przebaczy mi moją ciągle powtarzającą się słabość.

W tej ciszy nocnej, w której wyczuwam Ciebie - myślę o innej nocy,
o tej, która nadejdzie, gdzie oczy moje po raz ostatni ujrzą światło ziemi.

Śmierć nadejdzie tak samo, jak nadchodzi noc.

Tak jak ona nieunikniona, tak jak ona głęboka.

Spraw, aby była najpiękniejszą z mych nocy.

Zasypiając dzisiejszego wieczora ofiaruję Ci duszę moją, tak jak by to była godzina śmierci.

Ojcze spraw, bym zasypiając spokojnie, uczył się umierać…

Romano Guardini

DO DUCHA ŚWIĘTEGO

O Duchu Święty, duszo mej duszy, uwielbiam Cię, oświecaj mnie, umacniaj, pocieszaj i pouczaj, co mam czynić i rozkaż mi to wykonać. Obiecuję ci uległość we wszystkim, co z woli Twojej mnie spotka, tylko daj mi poznać Twoją świętą wolę. Amen.

KOMUNIA DUCHOWA

Chryste, Chlebie żywy, wierzę w Ciebie, ufam Tobie, kocham Cię i zapraszam do mojego serca. Przyjdź, Panie Jezu! Amen.

W TRUDNOŚCIACH

Nie przenoś tej góry, Panie, daj mi siłę wdrapać się na nią.

Proszę, nie usuwaj tej przeszkody, lecz pomóż mi ją pokonać.

Moje życie nie będzie łatwe, tego mi zresztą nie obiecałeś.

Lecz kiedy przyjdą cierpienia, nie pozwól, abym się od Ciebie oddalił/a.

W CHOROBIE

Ty wiesz, o Boże, czego mi potrzeba.

Ty pewną dla mnie znasz drogę do nieba.

Bądź wola Twoja, tak jak sam zarządzisz.

Ja zbłądzić mogę, Ty nigdy nie zbłądzisz

św. Jan od Krzyża

MODLITWA

Ojcze przedwieczny ofiaruje Ci Najświętsze Serce Boskiego Syna Twego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa wraz z Niepokalanym Sercem Jego Matki, Najświętszej Maryi Panny, z całą Ich miłością, nieskończonymi zasługami i cierpieniami.

MODLITWA

MODLITWA
DZIĘKCZYNNA ZA OSOBĘ
MATKI ZAŁOŻYCIELKI

Wszechmogący Boże, Ty wybrałeś Franciszkę Rakowską i pociągnąłeś ją więzami miłości do wieczystego oddania się Tobie. Dziękujemy za to, że jej życie stało się ewangelicznym zaczynem naszego Zgromadzenia.

Uzdolnij każdą z nas do pójścia za Jezusem, Bożym Barankiem, w cichości serca, łagodności ducha, prostocie i pokorze, aż do całkowitej ofiary z siebie. Wzbudzaj i dziś w sercach dziewcząt pragnienie głębokiej więzi z Jezusem.

Niepokalana Maryjo, Mistrzyni życia i ucieczko w każdej potrzebie, módl się za nami, byśmy dochowały wierności naszemu Panu i Oblubieńcowi. Amen.

NOWENNA

NOWENNA
O WYNIESIENIE DO CHWAŁY OŁTARZY SŁUGI BOŻEGO
BP. WOJCIECHA OWCZARKA
I UPROSZENIE ŁASK
ZA JEGO PRZYCZYNĄ

  1. DZIEŃ

Boże, Jedyny w Trójcy Świętej, Ty przez wiarę kształtujesz nasze serca i umacniasz nas do wyznawania Ciebie. Duch gorącej wiary i modlitwy ożywiał Twojego sługę Biskupa Wojciecha, który myślał, mówił i działał z pobudek wiary. Z wielką ufnością zwracam się do Ciebie, abyś obdarzył go chwałą świętych wyznawców, a mnie udzielił łaski …. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu… 

  1. DZIEŃ

Jezu ukryty w Sakramencie Miłości, Biskup Wojciech Owczarek ukochał Eucharystię, pragnął upodobnić się do Ciebie, Boże żywy i prawdziwy, by jego serce było Twoim tabernakulum. Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem była dla niego słońcem życia, rozkoszą serca i miłością duszy. Proszę Cię pokornie, abyś swego sługę Biskupa Wojciecha obdarzył chwałą świętych, którzy w ojczyźnie niebieskiej nieustannie adorują Twoją Obecność, a mnie przez jego wstawiennictwo obdarz łaską… Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu… 

  1. DZIEŃ

Boże, Ojcze wszystkich ludzi, Ty wskazałeś miłość bliźniego jako drogę do Ciebie. Miłość do braci jest miarą ukochania Boga. Spójrz łaskawie na życie Twojego sługi Biskupa Wojciecha, który w bliźnich, szczególnie w ubogich i nieprzyjaźnie usposobionych, widział Chrystusa. Spraw, niech zajaśnieje dla nas jako wzór cierpliwej dobroci i przebaczenia, uprzejmości i łagodności Chrystusowej. Napełnij nas radością z wyniesienia na ołtarze swego wiernego sługi Wojciecha, daj nam być wszystkim dla wszystkich, a mnie udziel łaski… Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu… 

  1. DZIEŃ

Jezu, Ty powiedziałeś: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje”. Biskup Wojciech, pociągnięty tym wezwaniem, ukochał krzyż, a wpatrzony w Ciebie, Ukrzyżowany Mistrzu, pragnął przyswoić Twoje uczucia, bóle, radości i nadzieje. Spójrz na jego gorące dążenie, by upodobnić się do Ciebie w cichości i pokorze, i włącz Biskupa Wojciecha do grona Twoich przyjaciół i naśladowców, a mnie przez jego przyczynę udziel łaski… Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu… 

  1. DZIEŃ

Boże, Ty wszystkich wzywasz do świętości, która jest najwyższą miarą chrześcijańskiego życia. Świętość była nieustanną tęsknotą Twojego sługi Biskupa Wojciecha, palącym go duchowym pragnieniem już od dzieciństwa. Boże w Trójcy Świętej Jedyny, niech jego nieustanne i wytrwałe dążenie do Ciebie przez pokutę, umartwienie, wierność czynionym postanowieniom, połączone z bezgranicznym zaufaniem w pomoc Twojej łaski, będzie uwieńczone chwałą ołtarzy. Pozwól nam Ciebie uwielbiać w Twoim słudze Wojciechu i dla większej swej chwały obdarz mnie łaską… Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu… 

  1. DZIEŃ

Boże Stwórco, kiedy pracujemy w jedności z Tobą, naśladujemy Ciebie, który stwarzasz i zbawiasz. Twój sługa Biskup Wojciech uczy umiłowania pracy i podejmowania jej z miłości do Ciebie i bliźnich. Niech jego heroizm w codziennych obowiązkach, gorliwość w pełnieniu Twojej świętej woli, cierpliwa i cicha ofiara ze swego życia dla zbawienia dusz, będą dla Kościoła jaśniejącym przykładem uświęcenia przez pracę w komunii z Trójcą Świętą. Ojcze, daj mu w niebie koronę świętych, a mnie udziel łaski… i pomóż mi wypełniać Twój zbawczy miłosny zamiar. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu… 

  1. DZIEŃ

Boże nieskończonej dobroci, Ty wybrałeś Maryję, by prowadziła nas szlakiem wiary i orędowała za nami. Wejrzyj na synowską miłość do Matki Bożej Twojego sługi Wojciecha, na jego dziecięce zawierzenie i naśladowanie Jej cnót, i spraw, by ten żarliwy czciciel Niepokalanej był jak najprędzej uznany godnym wyniesienia na ołtarze. Daj mi kochać i czcić Najświętszą Dziewicę, a za jego przyczyną obdarz mnie łaską… Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu… 

  1. DZIEŃ

Boże, żyjący w swoim Kościele, Ty wciąż powołujesz nowych pasterzy, aby w Twoje imię karmili Lud Boży słowem życia i łaską sakramentalną, by umacniali braci w wierze. Niech Twój sługa Biskup Wojciech Owczarek, którego obdarzyłeś pełnią kapłaństwa, zostanie uznany wzorem i orędownikiem powołanych do służby Kościołowi. Wejrzyj na gorące umiłowanie powołania kapłańskiego i gorliwość pasterza, który chciał być „drugim Chrystusem”, a mnie przez jego wstawiennictwo uraduj łaską… Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu… 

  1. DZIEŃ

Boże, Ty hojnie udzielasz łask i charyzmatów dla dobra wierzących. Ty zechciałeś, aby Twój sługa Biskup Wojciech Owczarek stał się opiekunem i ojcem tworzącej się rodziny zakonnej oraz by tchnął w nią charyzmat założycielski. Wejrzyj na jego miłość do swego „duchowego dziecięcia”, na trud i ofiarę, by przyniosło chwałę Bogu oraz było pożyteczne dla Kościoła i Ojczyzny. Niech będzie naszym patronem i orędownikiem. Za jego przyczyną udziel mi łaski…, o którą z ufnością Cię proszę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Oficjalna strona Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi

ul. Orla 9, 87-800 Włocławek

+48 542 313 228
orla@siostrywspolnejpracy.pl

Nr konta: 16 1240 3389 1111 0000 3010 0626 (Bank Pekao S. A. I Oddział we Włocławku)

Image