Wprowadzenie

Przedstawiamy propozycje medytacji na dzień skupienia. Każde z tych wprowadzeń ma określony temat – główny motyw proponowanej Ewangelii. Słowa wyjęte z pism Ojca Założyciela są potwierdzeniem, świadectwem, żywym odbiciem i zastosowaniem Słowa Bożego w życiu Sługi Bożego. Czytane przez nas, mogą stać się zachętą do pogłębiania życia duchowego. Podany fragment Ewangelii czytamy uważnie już poprzedniego dnia, tak aby jej treść przeniknęła nasz umysł, uczucia i wolę. Następnie określamy „owoc medytacji” – o co proszę? Autorka proponuje konkretną prośbę – duchowe pragnienie, które ma towarzyszyć nam od przeczytania Ewangelii przez cały następny dzień. Słowo Boże działa w nas, „przepracowuje” glebę naszych serc, zstępuje do uczuć i woli. Aby mogło nasycić nasze duchowe pragnienia, rozpalić je, ważne jest trwanie na dłuższej, osobistej modlitwie, w czym pomocne będą punkty do medytacji nad Ewangelią. Należy „smakować” Słowo Boże, trwać w nim i z nim, zatrzymywać się szczególnie nad tymi treściami, które poruszają nasz umysł, serce, wolę, uczucia (badać, jakie to uczucia, skąd pochodzą?). Słowo Boże daje światło, pomoc w rozeznawaniu naszych postaw, czynów, wartościowania w codziennym życiu. Warto też i później powracać do „świateł” otrzymanych w rozważaniu Słowa Bożego.

Nie ma nic piękniejszego jak życie według Ewangelii Chrystusowej. Nie ma nic piękniejszego jak poznać Go i podzielić się Jego przyjaźnią z innymi.

Benedykt XVI

W czasie medytacji pragniemy doświadczać Boga przemawiającego w swoim Słowie. Podane niżej punkty są propozycją wprowadzenia w osobistą modlitwę: można podążać zgodnie z nimi lub też kierować się dowolnie Słowem, które pociąga, wzbudza refleksję, zaprasza, nasyca, tak by osiągnąć duchowy pożytek i odnieść dany tekst do własnego życia. Pomagają w tym pytania, zachęcające do konfrontacji z życiem, czyli do tego, by to Słowo „czytało” nasze życie.

Tekst przygotowany na czuwanie w wigilię uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
W rozważania są włączone pieśni i tajemnice różańcowe.

Dnia 30 września mija kolejna rocznica śmierci sługi Bożego bp. Wojciecha Owczarka. Owa data jest okazją do refleksji i dziękczynienia Bogu za dar jego osoby, pochyleniem się nad historią i misją Zgromadzenia, zastanowieniem się nad własną relacją do Ojca Założyciela i stosunkiem do osobistego powołania i misji.

Słuchać Boga jak Maryja

(Pnp 2,14; Łk 11,27–28; Mk 3,31–35)

Obraz: wyobrażę sobie, że jestem w szkole Maryi: stoję przed Nią, słucham Jej, rozważam słowa, które do mnie mówi, wpatruję się w Jej życie, które jak film „przebiega” przed moimi oczami.

„Co mówi Duch do Kościołów” (Ap 2, 7)

Poniżej zamieszczamy komentarze i medytacje nad Listami do Kościołów z Ap (m.in. na podstawie wykładów ks. W. Chrostowskiego i konferencji o. J. M. Belsunce), które były przedmiotem refleksji w roku formacyjnym Służyć Bogu i Kościołowi 2006/2007.

Info

Oficjalna strona zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi.

Powołanie | Służba | Praca